Nieuws

Meer weidegang in groen onderwijs

De vraag wel of geen weidegang zorgt voor discussies onder studenten, zo is de ervaring van Agnes van den Pol-van Dasselaar. Ze wil als lector dat beweiding een plek krijgt in het onderwijs, zowel in hbo als mbo.

Weidegang staat weer volop in de belangstelling. Het Nederlands onderzoek naar weidegang en weidebouw heeft jarenlang op een laag pitje gestaan, zo is de ervaring van Agnes van den Pol-Dasselaar. Vanaf 2000 werd duidelijk dat het percentage bedrijven met weidegang begon af te nemen terwijl de maatschappij er juist meer waarde aan hecht. Sindsdien groeit de belangstelling voor beweiding.

Om de dalende trend tegen te gaan ondertekende de sector in 2012 het Convenant Weidegang. CAH Vilentum in Dronten vindt grondgebonden veehouderij belangrijk en benoemde daarom Van den Pol met ingang van 1 januari 2015 als lector Beweiding. Op 16 juni houdt ze haar inaugurele rede. Vakblad Veeteelt sprak met Van den Pol. Onlangs verscheen het artikel 'Weidegang weer terug in het agrarisch onderwijs'.

Leerlijn

Met het lectoraat wil Van den Pol in vier jaar het onderwerp een plek geven in het onderwijs. Zo wil ze met met studenten en docenten onderzoeksvragen rond beweiding te ontwikkelen. En ze wil dat er een beweidingsleerlijn en leermodules komen voor zowel hbo als mbo.

Weidegang zorgt voor een stevige discussie in de klas, is de ervaring van Van den Pol. Opstallen is makkelijk, zo legt ze uit in het artikel, maar niet altijd de mooiste en de beste manier. 'Weidegang vraagt om vakmanschap.' Ze benadert weidegang vanuit de drie m’s: markt, maatschappij en money. Weidegang is goed voor de afzet, zo legt ze uit. Nederlandse weidende koeien helpen de marketing van Nederlandse zuivel. De maatschappij, de tweede m, associeert weidegang met dierenwelzijn en een mooi landschap. En wie weidegang serieus neemt, houdt meer geld over. Daar gaat 'money' over.

Beweidingsonderzoek

Naast dat beweiding geld kan opleveren - de meest serieuze beweiders boeken de beste resultaten - vindt ze het belangrik dat het percentage weidegang niet verder daalt. 'Een dalend aandeel weidegang laat zien dat de sector afdrijft van de wens van de consument die graag een koe in de wei ziet.'

Door het werk van het lectoraat moet het onderwijs worden verrijkt met actuele en innovatieve kennis op het gebied van beweiding. Zo zullen studenten beweidingonderzoek uitvoeren. Hoe kun je meer melk uit gras krijgen? Hoe zit het met de arbeid en weidegang? Ze vindt het belangrijk dat studenten het grasland ingaan. En ze benadrukt dat weidegang ook leuk is. Het gaat niet alleen om geld en arbeid, maar ook om het plezier van weidende koeien.

(Bron foto: Thinkstock)