Menu
Nieuws

Meer weidevogels met greppel plas-dras

Door drassige stroken in weilanden aan te leggen, zorg je dat weidevogels meer voedsel kunnen vinden. Soorten als grutto, kievit en tureluur maken meer gebruik van percelen met greppel plas-dras, zo blijkt uit afstudeeronderzoek van Tim Visser.

false