Nieuws

Meer zonnestroom in de agrarische sector

Agrarische bedrijven produceren steeds meer zonnestroom. Financiële regelingen maken het voor ondernemers aantrekkelijk er in te investeren. En voor de toekomst zijn er veel mogelijkheden.

Steeds meer agrarische bedrijven produceren zonnestroom, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport 'Perspectief zonnestroom in de agrarische sector' van Accres. Het aantal bedrijven dat stroom met pv-panelen (fotovoltaïsche panelen) is afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo is het aantal melkveebedrijven met pv-panelen toegenomen van 242 in 2010 naar 1.025 in 2013. Ook in andere sectoren zie je een groei. Zo is het aantal akkerbouwbedrijven met zonnepanelen of zonnecollectoren in die periode bijna vertienvoudigd en bij tuinbouwbedrijven in de volle grond vervijfvoudigd. Ongeveer 10% van de varkensbedrijven, bijna 10% van de pluimveebedrijven en ongeveer 20% van de vleeskalverbedrijven heeft in 2013 zonnepanelen in gebruik voor elektriciteitsopwekking.

In de glastuinbouw maken relatief nog weinig bedrijven gebruik van zonnestroom omdat zonnepanelen de lichtinval verminderen. Maar ook in deze sector zijn bedrijven die kans zien zonnestroom op te wekken. Bovendien zijn er voor de glastuinbouw nieuwe technologieën in ontwikkeling die niet of nauwelijks ten koste gaan van de groei van het gewas.

Groei

Die groei in de sectoren is te verklaren door diverse financiële regelingen die het voor agrarisch ondernemers aantrekkelijk maken te investeren in zonnepanelen. Zo is er voor kleine producenten tot 2020 een salderingregeling. Wanneer ze meer elektriciteit produceren dan ze gebruiken, kunnen ze dat terugleveren en wordt het verrekend met het netverbruik tegen hetzelfde tarief. Zij betalen dan geen energiebelasting op dit deel. Bedrijven met grotere pv-systemen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+, die is is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken. Daarnaast zijn er fiscale regelingen.

Omdat de salderingregeling op den duur zal verdwijnen, wordt terugleveren minder aantrekkelijk. Het is daarom zinvol te zoeken naar mogelijkheden om de productie en verbruik van stroom op elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Een melkveehouder kan het overdag opwarmen van elektrische boilers en verder koelen van de melk (tot ± 2°C) zoveel mogelijk naar de dag verplaatsen. Telers kunnen bij de gekoelde bewaring van producten als aardappelen, groenten en fruit met Demand Side Management (DSM) veel bereiken, zo denken de onderzoekers van Accres.

Perspectief

Een andere mogelijkheid zou zijn de elektriciteit op te slaan, maar opslag in accu's is nu nog onrendabel. De opstellers van het rapport zien veel perspectief voor de agrarische sector want het plaatsingspotentieel op agrarische daken is enorm. Bovendien zullen door het asbestverbod in 2024 de komende jaren veel daken op schuren en loodsen vervangen moeten worden. Daarnaast is het zo dat de landbouw in de toekomst meer gebruik zal maken van elektriciteit als energiebron, in plaats van diesel. Zo kun je elektrisch beregenen en mogelijk is er in de toekomst ook een volledig elektrische trekker. De eerste hybride tractors zijn al ontwikkeld.

Het Application Centre for Renewable Resources (ACRRES), onderdeel van Wageningen UR, werkt aan slimme energieoplossingen voor de toekomst. Zo hebben ze een testlocatie voor windmolens en PV-systemen en doen ze onderzoek naar de mogelijkheden voor energieopslag. In het rapport 'Perspectief zonnestroom in de agrarische sector' geven ze een beeld van de toekomstperspectieven zonnestroom in de agrarische sector.

(Bron foto: Thinkstock)