Menu
Nieuws

Meeropbrengst met vaste rijpaden in grasland

Door bij graslandbewerking van vaste rijpaden gebruik te maken, kun je rijschade aan de bodem beperken. Uit een praktijkproef bij Zeewolde in Flevoland blijkt dat de grasopbrensten dan tot 15% hoger kunnen zijn.

false

false

false

Links

(2)