Menu
Nieuws

Meest voorkomende ziekten in glastuinbouw in 2019

Twee besmettelijke virusziekten zijn afgelopen jaar gevonden onder de meest ingezonden zieke gewassen voor laborotoriumonderzoek. Daarnaast werden ziekten aangetroffen in diverse sierteeltgewassen.

false

false