Nieuws

Meest voorkomende ziekten in glastuinbouw in 2019

Twee besmettelijke virusziekten zijn afgelopen jaar gevonden onder de meest ingezonden zieke gewassen voor laborotoriumonderzoek. Daarnaast werden ziekten aangetroffen in diverse sierteeltgewassen.

Onder de ingezonden gewassen - die het laboratorium van Eurofins Agro ontving - werd in 2019 voor het eerste het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) aangetroffen. Dit is een zeer besmettelijk virus dat in tomaten voorkomt en heeft in 2019 de status van quarantaine-organisme gekregen. Het virus behoort tot de Tobamovirussen en kan erg makkelijk verspreid worden in plantensap via de handen, mobiele telefoon, gereedschap, fust, vogels of hommels. Een probleem van dit virus is dat er nog geen resistente tomatenplanten bestaan. Aangetaste planten laten misvormde bladeren zien, met mozaïek op de jongste bladeren. Bovendien krijgen de vruchten gele vlekken en rijpen langzaam.

Wortelknobbels

Een ander virus is het komkommerbontvirus dat ook behoort tot de tobamovirussen en ook zeer besmettelijk is. De bladeren hebben een spits uiterlijk en zijn donker en licht groen gevlekt. De bladranden zijn soms licht en de nerven donkergroen gekleurd. De bladeren kunnen bobbels vertonen.

In het artikel in 'Onder glas' komen meer aantastingen aan bod, zoals de wortelknobbelaatjes (Meloidogyne) die problemen kunnen veroorzaken bij tomaten die in de volle grond geteeld worden. Kenmerkend voor de aantasting zijn de wortelknobbels die gevormd worden.

Siergewassen

De begoniamijt is een aantaster die in veel verschillende gewassen voorkomt zoals siergewassen, glasgroenten en ook in kleinfruit zoals braam. Deze mijt is makkelijk te herkennen aan de witte vlek op de rug en de eitjes aan de witte stipjes. In Lisianthus zorgt Fusarium solani voor problemen. In Monstera komt een roestsoort voor, meldt het vakblad en in Aloë vera een tripssoort.

Tot slot wordt nog een saprotrofe schimmel Peziza genoemd die van dood organisch materiaal op de bodem leeft. Hoewel deze schimmel niet planten parasitair is, kan de schimmel toch tot problemen leiden. Het oppervlak van de potgrond kan erg snel dicht begroeid raken met deze schimmel, zodat jonge plantjes er last van ondervinden.

(Bron foto: NVWA)