Nieuws

Meeste kinderen denken dat teken in bomen leven

Kinderen hebben gemiddeld goede kennis van de gevaren van een tekenbeet. 'Een uitzondering op de goede algemene kennis was dat de meeste kinderen ten onrechte denken dat teken leven in bomen'.

Kinderen denken 'dat petjes daarom enige bescherming bieden'. Dit is te lezen in het artikel Wat weten, denken en vinden Nederlandse schoolkinderen van teken en lymeziekte? in het Infectieziekten Bulletin van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Veel kennis, weinig les

Het artikel is gebaseerd op onderzoek van het RIVM dat zich uitsluitend heeft gericht op kinderen in het basisonderwijs (groep 7 en 8). Te lezen is dat het logisch lijkt om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, maar dat het daarbij noodzakelijk is om meer inzicht te krijgen in wat kinderen wel en niet weten over alles wat samenhangt met teken en de lymeziekte. Hoewel de meerderheid (78%) aangaf aan dat ze nooit les hadden gehad over teken, antwoordde 70% minstens zes van de zeven kennisvragen correct.

Kennisniveau per school

In het bulletin is te lezen dat de vragen over de plaatsen op het lichaam waar teken het meest voorkomen, het feit dat je ziek kunt worden van teken (inschatting van de ernst) en de grootte van een teek, het best werden beantwoord (respectievelijk 98%, 94% en 87%). Wel varieerde de kennis 'aanzienlijk tussen de scholen'.

Verder melden de auteurs: 'Kinderen die les hadden gehad over teken en kinderen die iemand kenden met lymeziekte, scoorden significant beter. Kinderen die wisten dat je van een tekenbeet ziek kunt worden, scoorden goed en kenden vaker zelf iemand die ziek was geworden van een tekenbeet'.

Screening kan beter

In het artikel wordt verwezen naar eerder onderzoek, uitgevoerd door GGD Hart voor Brabant. Van dit onderzoek is in een Informatie Bulletin van vorig jaar ook aandacht besteed. Zie het artikel Kennis over teken en Lyme op basisscholen toegenomen, maar screening kan beter.

Meer informatie over de ziekte en teken is te vinden in het het Groen Kennisnet-dossier Ziekte van Lyme. Hierin is te lezen dat ze zich weliswaar in bossen kunnen bevinden, maar ook in struikgewassen, tuinen, duinen, enzovoorts.

Op de website Tekenradar staat dat teken vooral omhoog klimmen langs stengels van grassen, planten en struiken. 'Teken zitten maar in zeer beperkte mate in bomen.'


(Bron foto: Pixabay)