Nieuws

Melk, de witte motor van de economie

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) heeft recent een rapport uitgegeven over de Nederlandse zuivelsector. Ondanks grote uitdagingen, ziet de NZO met name kansen.

In het rapport 'De witte motor. De kracht en de uitdagingen van de Nederlandse zuivelsector' wordt benadrukt dat de Nederlandse zuivel een sterke economische sector is. Hoewel er uitdagingen overwonnen moeten worden, zoals grotere prijsschommelingen, zien de opstellers van het rapport goede kansen voor Nederland.

Motor van de economie

De NZO zegt als inleiding op het rapport op haar website: "De zuivelsector is één van de belangrijke motoren van de Nederlandse economie. Samen zijn de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie goed voor een productiewaarde van 12 miljard euro. In 2014 exporteerde de zuivelsector voor 7 miljard euro aan producten. Van elke euro die de BV Nederland in het buitenland verdient, komt bijna 8 cent van de zuivel."

Gunstige ligging

Verder is de zuivel volgens de NZO onlosmakelijk aan Nederland verbonden: "Ons klimaat en de bodem zijn goed voor melkvee en gras. Nederland heeft een strategische ligging in Europa met goede afzetmogelijkheden en de logistieke infrastructuur is uitstekend. Dat maakt de zuivelsector tot de witte motor van de Nederlandse economie."

Prijsvolatiliteit

In 2007 heeft de Europese Unie (EU) de exportsubsidie al afgebouwd en in april 2015 wordt het melkquotum in de EU afgeschaft. De vrijere markt zal als gevolg hebben dat onder invloed van internationale vraag en aanbod de melkprijzen heftiger zullen schommelen. De NZO hoopt dit onder andere op te kunnen vangen door een goede mix van exportproducten. De prijs van kaas is bijvoorbeeld veel stabieler dan die van melk.

Naast aandacht voor economische feiten en cijfers besteedt het rapport ook aandacht aan de duurzaamheid en gezondheid van melk en melkproducten en bevat elk onderdeel interessante infographics.


(Bron foto: Pixabay)