Nieuws

Melken in Nieuw-Zeeland

Hoewel het land ver weg is, wordt onze melkprijs deels bepaald door de activiteiten van de melkveehouders in Nieuw-Zeeland. Het Nieuw-Zeelandse landbouwmodel is gericht op export.

Nieuw-Zeeland, het land dat aan de andere kant van de wereld ligt, telt 4,5 miljoen inwoners en is ongeveer acht keer zo groot als Nederland. Geen groot land, maar het is wel een van de belangrijke spelers op de wereldmarkt als het gaat om landbouwproducten: zuivel, wol, rundvlees, appels, wijn en zeeproducten. Het land produceert voedsel voor minstens 40 miljoen consumenten. Een groot deel van de voedselproductie wordt daarom geëxporteerd. Vakblad Management&Techniek besteedt in het dossier Nieuw-Zeeland in een serie artikelen aandacht aan de landbouw in dit land en met name de export.

Export

Het land hoort met Australië en Canada tot het Britse Gemenebest, de Britse koningin is er staatshoofd. Al heel lang was het Verenigd Koninkrijk daarom een belangrijke importeur van Nieuw-Zeelandse landbouwproducten. Al in 1882 kwam het eerste gekoelde schip met bevroren vlees uit Nieuw Zeeland aan in het Verenigd Koninkrijk. Maar vanaf 1973, toen het Verenigd Koninkrijk tot de EU toetrad, veranderde die situatie. De import vanuit Nieuw-Zeeland nam af.

Nieuw Zeeland ontwikkelde een eigen landbouwmodel dat is ingesteld op de wereldmarkt. Zo zijn alle marktverstorende subsidies afgeschaft. Bedrijven werken intensief samen in de keten en hebben een gemeenschappelijk doel: verdubbeling van de toegevoegde waarde van de export in 2025. De export van zuivelproducten maken er een belangrijk deel van uit. In het land lopen meer dan 5 miljoen melkkoeien rond. Ruim 92% van de Nieuw-Zeelandse melk wordt uitgevoerd. De zuivelsector wil de verdubbeling van de export niet bereiken door verhoging van het productievolume, dat is bijna niet mogelijk, maar door verdubbeling van de toegevoegde waarde. Niet meer melkpoederfabrieken, bijvoorbeeld, maar meer zuivelproducten met toegevoegde waarde.

Melkprijs

In 2016 is de export wel wat toegenomen, maar minder dan gehoopt. De lage melkprijs speelt er een rol in. Dat de exportwaarde toch is toegenomen heeft te maken met een toename van de export van fruit, (kiwi’s, appels en peren) en wijn. Nieuw Zeeland verwacht een stijging van de prijzen in het najaar. Het land houdt de melkprijs in de gaten via de Global Dairy Trade (GDT).

De melkveehouderij is er wat anders georganiseerd dan bij ons. Boeren worden betaald voor de inhoud van de melk, niet voor het water. De melkprijs wordt daarom uitgedrukt in Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) per kilo milksolid (MS). De prijs is er nu 3,90 NZD/kg MS ( 1 NZD = 0,64 euro). Dat is laag, want de Nieuw-Zeelandse boeren melken nu al drie jaar onder de kostprijs, schrijft het vakblad. De melkveehouders moeten prijsschommelingen van de wereldmarkt en wisselkoersschommelingen zelf opvangen, want er is geen landbouwbeleid dat als buffer optreedt. De koeien worden daarom niet gevoerd met krachtvoer.

Het melkseizoen loopt daarom ook gelijk met het grasseizoen. In de winter - bij ons zomer - staan alle koeien droog. En in het voorjaar kalven de melkkoeien af. Deze aanpak heeft ook gevolgen voor dierenwelzijn.

(Bron foto: Pixabay)