Nieuws

Melkprijs: crisis of dip?

De melkprijs heeft een vrije val gemaakt. Hierdoor komen melkveehouders in Vlaanderen in de financiële problemen.

Dat de melkprijs fluctueert, is niets nieuws, maar na twee goede jaren gaat het momenteel wel erg snel bergafwaarts. Daardoor komt een deel van de melkveehouders in de problemen. Zeker in Vlaanderen, waar de melkprijs nog lager ligt dan in Nederland. In het artikel ‘Melkprijsdip of melkprijscrisis?’, komt een aantal experts aan het woord die hun licht laten schijnen op de situatie.

Kritieke opbrengstprijs

Jan de Keyser is directeur AGRI van de Belgische bank BNP Paribas Fortis. Hij wijst op de kritieke opbrengstprijs, of de melkprijs die nodig is om aan alle financiële verplichtingen, ook privé-uitgaven, te voldoen. ‘De melkprijs is de voorbije jaren gemiddeld wel gestegen, maar de hoge kosten en de lagere neveninkomsten zetten het inkomen onder druk.’
Groeibedrijven (bedrijven die recent hebben geïnvesteerd) kunnen volgens hem de stijging van de vaste kosten opvangen door extra productie. De Keyser komt tot een gemiddelde kritische melkopbrengstprijs van 32 cent voor groeibedrijven. ‘Als de prijs daaronder zakt, weet je dat een aantal bedrijven uit de reserves moet putten. Bedrijven met een te hoge kritieke opbrengstprijs komen dus eerst in liquiditeitsproblemen en dat kan de duurzaamheid van het bedrijf ondermijnen.’

Marktwerking

Adviesbureau Liba, dat melkveebedrijven in Nederland en Vlaanderen begeleidt, ziet dat de helft van de bedrijven niet toekomt met de huidige inkomsten. ‘De kritieke melkopbrengstprijs, inclusief premies, ligt op 30 tot 31 cent per liter melk voor het gemiddelde Liba-melkveebedrijf’, zegt Steven Eyckens, boekhoudadviseur bij Liba. ‘Bij de huidige melkprijs kan ongeveer de helft tot twee derde van de bedrijven de rekeningen niet meer betalen met het melkgeld en de veeverkopen.’
Toch wil Eyckens niet spreken van een crisis. ‘Het is veeleer een dip in de melkprijs. We hebben momenteel nog een hoger voersaldo dan in 2009. De melkprijsdip komt voorlopig nog elke drie jaar terug. Dat is de gewone marktwerking.’

Communiceren

Voor bedrijven die in de problemen komen, geeft De Keyser aan om te communiceren met de belangrijkste actoren. ‘Dat is in eerste instantie in gesprek gaan met je gezin, maar ook toeleveranciers, afnemers en vooral de financiële dienstverlener. Verstoppertje spelen is geen oplossing. Integendeel, daag adviseurs uit om mee op zoek te gaan naar de verbetering van kengetallen. Opmaken van een kasplanning helpt, net als goed monitoren van kengetallen. Pas op voor foute bezuinigingen, want die kosten geld.’


(Bron foto: Thinkstock)