Nieuws

Melkveehouder kan nog flink op energie besparen

Op het gebied van energiebesparing laten veel melkveebedrijven kansen liggen volgens deskundigen in Veeteelt. Het vakblad brengt het energieverbruik bij melkproductie in beeld en geeft besparingstips.

Een Nederlands melkveebedrijf gebruikt gemiddeld 49 kilowattuur aan elektriciteit voor de productie van 1000 liter melk, maar er zijn ook bedrijven die hetzelfde doen met 25 kWh. Twee derde van de energie gaat naar het melkproces, inclusief koelen en reinigen. Met vaak eenvoudige maatregelen kan daarbij nog veel energie bespaard worden, zegt Harm Wientjes van DLV in het artikel Energierekening kan halveren (Veeteelt, mei 2014).

Beter afstellen

Veel melkveebedrijven hebben al geïnvesteerd zin energiebesparende installaties, 60% gebruikt een voorkoeler en 65% heeft een warmteterugwinningsinstallatie, meldt het artikel. Door een verkeerde afstelling, wordt de capaciteit aan energiebesparing vaak niet gehaald, stelt Wientjes: ‘Neem die voorkoeler. Optimaal afgesteld kan deze de melk voorkoelen naar 14 graden Celsius. Maar vaak meten we dat de melk slechts tot 18 tot 20 graden Celsius wordt gekoeld.’ Hij geeft als tip de melkpomp zo af te stellen dat er een gelijkmatige, kleine melkstroom naar de voorkoeler gaat. Ook helpt het om de ruimte waarin de koeltank staat koel te houden, warmwaterleidingen te isoleren en roosters schoon te houden.

Energiescan

Er zijn grote verschillen in energieverbruik tussen bedrijven. Naast grootte en efficiëntie, de aanwezigheid van nieuwbouw en energiebesparende installaties, is het type melksysteem van invloed en het management door de veehouder. De geciteerde deskundigen adviseren bedrijven een energiescan op het bedrijf te laten uitvoeren, zodat in beeld komt waar de meeste energie verbruikt wordt en waar besparingsmogelijkheden zijn. Naast het melkproces wordt bijvoorbeeld ook naar verlichting gekeken en plekken waar stroom weglekt, zoals bij niet gebruikte apparaten.


(Bron foto: Thinkstock)