Nieuws

Melkveehouder kiest voor grupstal

De Friese melkveehouder Holtrop bouwde drie jaar geleden een nieuwe grupstal voor de 65 koeien. De grupstal past het beste bij zijn bedrijf, vindt, hij. Er is altijd rust in de grupstal. En de vaste mest uit de stal is waardevol voor de zandgrond waarop hij zit.

In het Friese Rottum combineert de familie Holtrop een loonbedrijf met een melkveebedrijf. De melkveetak op het bedrijf is altijd beperkt van omvang geweest, vertelt Sytse Holtrop in het artikel 'Melkvee houden moet ook leuk zijn' dat in vakblad Veeteelt verscheen. Holtrop heeft 65 melk- en kalfkoeien, 30 stuks jongvee, waarvan 15 uitbesteed op 40 hectare zandgrond. Het bedrijf is recent uitgebreid. In 2013 bestond de koppel nog uit 35 koeien. Bij de keuze voor een nieuw te bouwen stal, koos Holtrop voor een grupstal in een modern jasje.

Rust

In de grupstal, die anders dan je zou denken, licht en ruim is, hebben koeien een standplaats van 1,85 meter bij 1,25 meter. De reden waarom Holtrop koos voor de grupstal is dat hij het belangrijk vindt dat er rust is onder de koeien. Hij ervaart onder de koeien minder stress. Het stro op de vloer zorgt ervoor dat koeien schoon zijn. Bovendien vindt hij de vaste mest een waardevol, het zorgt ervoor dat het organische stofgehalte op de zandgrond op peil blijft. De melkproductie van zijn veestapel is gestegen tot net boven de 10.000 kilo.

Grupstallen

In een kadertekst meldt het vakblad dat er in Nederland nog 1100 melkveebedrijven zijn die een grupstal hebben. Het vakblad baseert zich op cijfers van de stichting KOM. Het gaat om ongeveer 6,5% van alle bedrijven. Maar er is wel een daling van het aantal grupstallen. In 2015 molk nog 14,8% van de melkveehouders de koeien op een grupstal.

In een filmpje van Veelteelt presenteert Holtrop zijn bedrijf en laat zien hoe de grupstal er uit ziet. Als ik weer een stal zou moeten bouwen, zou ik dezelfde keuze maken, zegt hij.

(Bron foto: Still uit YouTube-film)