Nieuws

Melkveehouderij en duurzaamheid

Groen Kennisnet heeft een nieuw dossier over Melkveehouderij en duurzaamheid. Ontwikkelingen in de sector, duurzaamheidsprestaties en duurzaam ondernemerschap komen aan bod. Het dossier bevat naast informatie ook presentaties, een checklist en een opdracht voor studenten.

Duurzaamheid in de melkveehouderij is een breed thema. Het nieuwe dossier Melkveehouderij en duurzaamheid legt de nadruk op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen de zuivelondernemingen (NZO) en de melkveehouders (LTO), worden opgepakt. Het dossier is een project van WURKS, Wageningen University and Research Knowledge Sharing.

Duurzaamheidsprestaties

Het dossier bevat presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Het behandelt in algemene zin ontwikkelingen in de structuur van bedrijven en de sector. Op een aantal duurzaamheidsthema's wordt dieper ingegaan, zoals mest, klimaat, weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en grondgebondenheid.

Ondernemerschap en duurzaamheid

De relatie tussen ondernemerschap en duurzaamheid komt ook aan bod, met data en indicatoren voor de best presterende bedrijven binnen de melkveesector. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een databank met gegevens uit de praktijk, omgezet naar virtuele bedrijven om de gegevens van individuele bedrijven te beschermen. Hierdoor krijgen gebruikers een indruk van de getallen en diversiteit in de praktijk.

Duurzaamheid internationaal

Durzaamheid binnen de melkveehouderij krijgt internationaal veel aandacht. Er is een raamwerk voor duurzaamheid ontwikkeld: het Dairy Sustainability Framework (DSF). Duurzame Zuivelketen en FrieslandCampina zijn hierbij aangesloten. Het dossier gaat verder in op de internatioale kant van duurzaamheid in de melkveehouderij en geeft ter illustratie een aantal links naar duurzaamheidsrapporten over melkveehouderij in andere landen. Daarnaast is er een presentatie over verschillen in duurzaamheidsprestaties van Chinese melkveebedrijven.

Aan de slag

Studenten kunnen actief aan de slag met de informatie die aangeboden wordt in het dossier. Naast de presentaties is er ook een opdracht te vinden, ontwikkeld door Hogeschool Van Hall Larenstein. Bij deze opdracht moeten studenten strategieën voor verschillende typen melkveehouders ontwikkelen en vervolgens ook het gesprek aangaan met stakeholders rond deze melkveehouders om hun visie op duurzaamheid te achterhalen. Voor studenten die internationale boerderijstages doen is een checklist duurzaamheid ontwikkeld.

(Bron foto: Shutterstock)