Nieuws

Melkveehouderij op koers, maar toch overschrijding fosfaatproductie

Naar verwachting blijft de fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Maar toch zijn er nog veel bedrijven die te veel fosfaat produceren.

De fosfaatmonitor over het tweede kwartaal van dit jaar, die het CBS in juli uitbracht, liet voor de fosfaatproductie door de melkveehouder voor 2018 een prognose zien van 80,7 miljoen kilo. In de monitor van oktober 2018 is de beraamde fosfaatproductie voor melkvee zelfs met 2 miljoen kilo naar beneden bijgesteld tot 78,7 miljoen kilo. Die lagere prognose is gevolg van een verdere krimp van de veestapel. Hiermee blijft de productie ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo.

Fosfaatrechten

Daarmee lijkt de invoering van het stelsel van fosfaatrechten geslaagd. Melkveehouders kregen in de loop van dit jaar een beschikking van het aantal fosfaatrechten. Dat aantal was gebaseerd op de omvang van de veestapel op 2 juli 2015. Bij de berekening is rekening gehouden met de fosfaatproductie per dier: voor jongvee 9,6 kilo fosfaat per jaar, voor dieren ouder dan en jaar 21,9 kilo fosfaat. Voor melkkoeien hangt de fosfaatproductie af van de melkproductie. Vakblad Veeteelt heeft in een artikel over fosfaatrechten een tabel openomen met de fosfaatproductie per melkkoe.

Overschrijding fosfaatquotum

De melkveehouderijsector ligt dus op koers wat betreft de fosfaatproductie. Maar uit het artikel 'Eén op de drie melkveehouders dreigt fosfaatrechten te overschrijden' blijkt dat dit niet voor individuele bedrijven geldt. Uit cijfers van de FosfaatPlanner van CRV blijkt dat ongeveer een derde van de bedrijven meer dan het fosfaatquotum produceert.

De meeste veehouders zijn wel serieus bezig met hun fosfaatplanning, zegt Sieto van Houten van Agrifirm in het artikel, maar sommigen laten het op hun beloop. Er is een kleine groep bedrijven die echt in de knel zit en alle hoop heeft gevestigd op een gunstige uitkomst van bezwaarprocedures. Die ondernemers moeten met een degelijke onderbouwing aannemelijk kunnen maken dat ze onevenredig zwaar getroffen zijn door de fosfaatwet.

Economisch delict

Daarnaast speelt mee dat melkveehouders nog moeten wennen aan de nieuwe vorm van productiebeperking. Jarenlang hadden ze te maken met de melkquotering, nu moeten ze sturen op de productie van fosfaat, en dat is een andere benadering. En omdat op veel bedrijven de productie de laatste jaren is gestegen, heeft dat ook effect op de fosfaatproductie. Zo overschrijdt je toch de fosfaatrechten. Daarom moeten sommige veehouders dit jaar opnieuw dieren wegdoen, of - als dat mogelijk is - fosfaatrechten bijkopen.

De overschrijding van het fosfaatquotum heeft consequenties, want het wordt aangemerkt als een economisch delict. De NVWA moet dit bij vaststelling melden bij het Openbaar Ministerie. Een strafrechter kan dan een boete opleggen die waarschijnlijk in de tienduizenden euro’s lopen. Vakblad Veeteelt vraagt zich af hoe strikt de overheid de wet gaat handhaven.

(Bron foto: Shutterstock)