Nieuws

Melkveehouderij op twee locaties

Ambitieuze melkveehouders die willen uitbreiden maar tegen de grenzen van de mogelijkheden aanlopen, kiezen steeds vaker voor een tweede locatie. Maar dat vraagt wel andere ondernemersvaardigheden. Je hebt bijvoorbeeld extra personeel nodig.

Een kleine maar groeiende groep melkveehouders kiest voor de aankoop van een tweede locatie. Ze doen dat omdat het bestaande bedrijf geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft. Maar het biedt ook voordelen, zeker als je er meer bedrijfsopvolgers van het ouderlijk bedrijf zijn, zo is te lezen in het artiikel 'Tweede locatie steeds vaker nieuwe manier van groeien'.

Regelgeving

Een bijkomend voordeel van een bedrijf op twee locaties is dat het maatschappelijk beter geaccepteerd wordt dan een heel groot bedrijf. Steeds vaker maken melkveehouders gebruik van deze mogelijkheid, schrijft het vakblad, maar het is nog niet zo gebruikelijk. Regelgeving werkt beperkend, denk aan de eis van de grondgebondenheid. In de varkenshouderij zie je het vaker dat ondernemers een tweede locatie beginnen.

Personeel

In het artikel vertellen melkveehouders Wim en Jolanda Verweij in Blijham dat ze vanwege beperkte uitbreidingsmogelijkheden op 60 kilometer afstand een tweede locatie begonnen. Om die tweede locatie - met in dit geval 350 koeien en 200 stuks jongvee - te kunnen draaien, nam Verweij wel 4 fte extra personeel in dienst. Vanuit Blijham stuurt hij zijn personeel op afstand aan.

Kostprijsverhogend

Omdat je met extra personeel werkt, vraagt het voeren van een bedrijf op twee locaties specifieke ondernemersvaardigheden. Naast dat je vakinhoudelijke kennis moet hebben, moet je ook goed met mensen om kunnen gaan. Een uitbreiding op twee locaties is een grote sprong ineens. Je kunt niet geleidelijk uitbreiden, aldus heet vakblad. Enige financiële armslag is onontbeerlijk. Bovendien kan zo'n tweede locatie, juist door het extra personeel ook kostprijsverhogend werken.

(Bron foto: Thinkstock)