Nieuws

Melkveehouders in Proeftuin Veenweiden realiseren 22% ammoniakreductie

Tien pilotboeren in het Groene Hart hebben sinds 2016 binnen de Proeftuin Veenweiden laten zien dat je de ammoniakemissie tot 25% kunt verminderen. Vooral maatregelen gericht op het beperken van de emissie in het veld waren effectief.

Eigenlijk zijn we bezig met melkveehouderij 2.0, zegt een van de pilotboeren in een filmpje van het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden. Sinds 2016 hebben de tien pilotboeren ervaring opgedaan met mogelijkheden om de ammoniakemissie te verminderen. Het doel van het project was de ammoniakemissie met 25% terug te brengen ten opzichte van de emissie in 2015. In het project, een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld, werkten de boeren samen met onderzoekers van Wageningen University & Research, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Ammoniakemissie

Uit de verschillende rapportages blijkt dat dit doel nagenoeg gehaald is. Om de reductiedoelen voor ammoniak te halen, werd voor elk bedrijf een bedrijfsplan met concrete maatregelen ontwikkeld. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan beweiding, de mest verdund uitrijden of aan ander rantsoen voor het melkvee. Voor het hele project is de ammoniakemissie met 22% verminderd, voor zover dat kon worden aangetoond. Omdat de effecten van sommige maatregelen niet goed konden worden meegeteld, vermoeden de onderzoekers dat de reductiedoelstelling van 25% wel gehaald is, zo blijkt uit het eindrapport 'Verlagen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden'.

Mest verdunnen

Melkveehouders kunnen de ammoniakemissie verminderen door drie typen maatregelen te nemen rond mest, rantsoen en bodem. De belangrijkste maatregel is het verdund uitrijden van drijfmest met een sleepvoet, zo meldt het onderzoeksrapport. Je kunt de mest uitrijden in een verdunning van 1 deel water op 2 delen mest. De ammoniakemissie vermindert dan met 20%. Als je de mest ook nog uitrijdt onder gunstige weersomstandigheden - lage windsnelheid, lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid - dan vermindert de emissie nog meer.

Rantsoen

Door een rantsoen met een wat lager gehalte aan ruw eiwit te voeren, kun je ook zorgen dat de ammoniakemissie omlaag gaat. Je rantsoen moet dan bestaan op een juiste combinatie van ruwvoer, aangekocht krachtvoer en bijproducten. In het project is flink geïnvesteerd in de kennisontwikkeling bij de veehouders zelf, maar voerleveranciers bleven er in achter. Wil je meer succes hebben, dan zul je hen er ook bij moeten betrekken.

Een derde spoor is gericht op de bodem. Door onderwaterdrainage toe te passen, verminder je de oxydatie van veengrond waardoor je de stikstofemissie beperkt.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(13)