Nieuws

Melkveehouders werken aan beter waterbeheer

Met de BedrijfsWaterWijzer, een instrument dat ontwikkeld is in het project Koeien & Kansen, kunnen melkveebedrijven het waterbeheer in beeld brengen. Zo werken ze mee aan de verbetering van oppervlakte- en grondwater.

Iedereen heeft belang bij schoon water, zowel de samenleving en de overheid als de melkveehouders zelf. Goed waterbeheer draagt bij aan een goede gewasproductie, gezond drinkwater voor vee en minder verliezen van mineralen naar het oppervlakte- en grondwater. Daarom hebben melkveehouders en experts in het project 'Koeien & Kansen' de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld, zo is te lezen in het artikel 'Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer'. De BedrijfsWaterWijzer is een instrument dat de watersituatie op een bedrijf in beeld kan brengen en bij kan dragen aan kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater.

Waterbeheer

De BedrijfsWaterWijzer richt zich op zeven verschillende aspecten van het waterbeheer zoals het voorkomen van vervuiling, beperking van wateroverlast, het beperken van uitstroom van meststoffen of bestrijdingsmiddelen en goed beheer van slootkanten.

Het instrument laat zien hoe je bedrijf presteert in die verschillende aspecten. Daarnaast zie je als mekveehouder welke maatregelen voor verbetering je kunt nemen. De resultaten van de BedrijfsWaterWijzer bespreek je als melkveehouder met een bedrijfsadviseur en een vertegenwoordiger van het waterschap.

Slootbeheer

Een veel besproken onderwerp is slootbeheer, meldt Vakblad V-focus. Om de watergangen op diepte te houden worden sloten gebaggerd en gemaaid. Je kunt die bagger op de slootkant laten liggen, maar dat zorgt voor verruiging. Bovendien kunnen nutriënten weer terugspoelen in het water. Beter is het maaisel af te voeren, en vervolgens te composteren of fermenteren.

De gesprekken met veehouders en waterschappen brengen interessante leerpunten in beeld, aldus het vakblad. Alle betrokkenen zien het overleg als nuttig. Melkveehouders werken zo mee aan de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water die verbetering van het oppervlakte- en grondwater voorschrijft.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)

Links

(5)