Nieuws

Melkvet mag weer

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat verzadigd vet uit zuivel toch niet zo ongezond is als gedacht. De prijs van boter is daardoor meer dan dubbel zo hoog als een jaar eerder, meldt vakblad Veeteelt. Maar die toegenomen vraag naar boter zie je nog niet terug in de wijze waarop melkveehouders worden uitbetaald.

In vergelijking met een jaar eerder is boter meer dan dubbel zo duur, meldt vakblad Veeteelt in het artikel 'Trendbreuk in de zuivel'. En als je wat verder teruggaat in de tijd zie je dat de prijs per ton melkvet honderden euro's hoger is. Belangrijkste verklaring is de toegenomen vraag naar melkvet. Dat zou komen door nieuwe inzichten in de gezondheidseffecten van verzadigd vet uit zuivel. Anders dan gedacht is er geen relatie tussen de consumptie van roomboter en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 'Met melkvet is weinig mis,' zegt hoogleraar Tiny van Boekel, 'mits je gevarieerd en matig eet.'

Prijsverhouding

Cijfers van Unilever maken ook duidelijk dat de vraag naar kunstmatig samengestelde margarine terugloopt. Mensen waarderen roomboter omdat het een natuurproduct is en een drager van smaak. Maar de toegenomen vraag naar roomboter komt nog niet tot uitdrukking in de manier waarop melkveehouders worden uitbetaald. FrieslandCampina, het grootste zuivelbedrijf in Nederland, waardeert eiwit, vet en lactose in een verhouding van 10:5:1 en daar komt de eerste paar jaren geen verandering in, meldt het vakblad. Sommige andere zuivelondernemers hebben hun prijsverhouding al wel aangepast ten gunste van vet.

Fokkerij

De markt vraag om een prijsstimulans voor vet, zegt Richard Scheper, analist van Rabobank. Als dat gebeurt, kunnen melkveehouders hun aandacht richten op verhoging van het gehalte melkvet. Dat kan op korte termijn door het rantsoen aan te passen, op langere termijn door fokkerij of genetica. Pas als de hogere prijzen voor melkvet structureel zijn, zou je er in de fokkerij op in kunnen spelen door meer accent te leggen op een hoger vetgehalte. 

(Bron foto: Shutterstock)