Nieuws

Mengteelt voor krachtvoer

De gangbare veehouderij is op zoek naar meer krachtvoerautonomie om de voederkosten te drukken. Wellicht is mengteelt een optie.

In de bioveehouderij is eigen krachtvoer telen met een mengteelt gangbaar. Is een mengteelt ook het overwegen waard in de klassieke veehouderij? De mengteelt in de biolandbouw begrijpen is een eerste stap in het vinden van een antwoord. In het artikel ‘Mengteelten doorgelicht’ uit VeeteeltVlees worden biologische mengteelten besproken.

Combinatie

‘Ruwvoer is de voornaamste bron van energie, eiwit en structuur op een biologisch veebedrijf’, vertelt Annelies Beeckman als inleiding. Beeckman is werkzaam bij Inagro, het praktijkonderzoekscentrum van de provincie West-Vlaanderen. ‘Graan en in mindere mate korrelmais, vanwege de moeilijke mechanische onkruidbestrijding, hebben biobedrijven standaard in hun teeltplan’, vervolgt Beeckman in het artikel. ‘Deze twee zetmeelrijke teelten zorgen in rotatie met gras-klaver voor een natuurlijke organischestofopbouw in de bodem.’
Voor een bijkomende eiwitvoorziening werd oorspronkelijk gezocht in de richting van een zuivere teelt van een vlinderbloemige van eigen bodem. ‘In eerste instantie naar zomerveldbonen. Maar de pure teelt bleek gevoelig voor extreme weersomstandigheden en veronkruiding op het einde van de teelt. De combinatie met een graangewas bood een uitkomst voor die opbrengstonzekerheid.’

Triticale

In Vlaanderen is vooral de winterteelt triticale (een kruising van tarwe en rogge) met voedererwten of veldbonen als mengteelt gangbaar. In Nederland is dit de voorjaarszaai van zomergerst met erwten of zomertarwe met veldboon. In het artikel worden de eigenschappen en de voors en tegens van de diverse teelten besproken, waaronder onkruid- en ziektebestrijding. ‘In principe behoeft een winterteelt noch een onkruidbestrijding noch enige ziektebestrijding. Bij een zomerteelt is wiedeggen wel nodig. Er is de laatste jaren wel een probleem van gele roest in triticale vastgesteld, zowel in de bio- als in de gangbare teelt. Wintergerst komt dan als alternatief in het vizier.’

Risicoloos

In het artikel komt ook een boer aan het woord die ervaring heeft met mengteelten. ‘Het probleem van mengteelten is dat het uiteindelijke resultaat jaar na jaar verschilt’, vindt bioveehouder Jos De Clercq. ‘Anderzijds is het een risicoloze teelt. Het graan heb je altijd. De erwten die koeien graag lusten, krijg je erbovenop.’


(Bron foto: Pixabay)