Nieuws

Ontwikkeling van mentale ruimte bij jonge boeren

Samenvatting
  • Onderwerp
    begrip
  • Interessant voor
    Groen onderwijs
Bekijk de bronnen
In het programma College Tour van 6 november 2022 confronteerde boerenzoon Sam minister voor Natuur en Stikstof met de vraag: “Wanneer stapt u op?” Voor velen herkenbaar, de boosheid en verontwaardiging over het gevoerde beleid bij jonge boeren en agrarische studenten. Daarom is er een project gestart is om de mentale ruimte van de (jonge) boer meer te ontsluiten. Hoe zijn we als landbouw gekomen waar we nu zijn, begrijpen we waar spanningen vandaan komen en hoe ga je daarmee om. Zo schiet je minder in de verdediging als eerste reflex.

Dialoog is nodig om samen oplossingen te vinden voor vraagstukken rondom landbouw en omgeving, maar polarisatie ligt al gauw op de loer. En dan kan luisteren en openstaan voor andere perspectieven moeilijk zijn.

Mentale ruimte

Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen bij Aeres Hogeschool Dronten, kijkt met zijn studenten naar de ontwikkeling van de landbouw, om zo samen te ontdekken waar we echt trots op kunnen zijn, maar ook wat er ‘van de wagen gevallen is’ en de vraag te beantwoorden: ‘Waarom begrijpen burgers ons nou niet gewoon?’. Zijn lessenserie slaat aan, mede door de verhaalvorm en de beeldende vorm met tekeningen. De studenten ontdekken zo de grote lijn van oorzaken en gevolgen die maken dat we staan waar we nu staan. Dit vergroot hun ‘mentale ruimte’ om te kijken naar oplossingen.

Project

In samenwerking met docent duurzame veehouderij Alida Hoolsema in Dronten en met Alette Los, docent-onderzoeker bij het Lectoraat Ecologisch Wijs van Aeres Hogeschool Wageningen, is Ron Methorst een project gestart om deze lessen breder beschikbaar te maken: eerst voor het groene hbo en daarna ook voor het mbo. Financiering komt uit budget van het PPS-project Boer en Burger: dialoog en verbinding (WUR) en van stichting Stimulering Agrarisch Onderwijs en Praktijk (StAOP).

Doel van het project is om de mentale ruimte van de (jonge) boer meer te ontsluiten: als je beter begrijpt hoe we als landbouw gekomen zijn waar we nu zijn, dan kan je ook beter begrijpen waar spanningen vandaan komen en hoe je daar zelf in staat. Zo schiet je minder in de verdediging als eerste reflex.

Interesse?

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten van dit project en/of meewerken aan de testfases in hbo of mbo (zodra we zover zijn)? Meld je dan aan via a.hoolsema@aeres.nl.