Nieuws

Menu van Morgen voor groeiende wereldbevolking

De gebruiksruimte per wereldburger neemt af door de groeiende wereldbevolking, meer broeikasgassen worden uitgestoten, de roep om dierenwelzijn neemt toe: biedt het Menu van Morgen soelaas?

Het Menu van Morgen, ontwikkeld door Blonk Consultants in opdracht van Stichting Natuur & Milieu (N&M), zou voldoen aan alle voedingsnormen maar kent een kleinere milieudruk. Zou een Nederlander zijn eetpatroon aanpassen dan kan deze -dagelijks- een reductie in broeikasgassen realiseren van 1.71 kilo CO2 equivalenten (eq).

Meer groenten, minder vlees

In het rapport Menu van Morgen staat dat een gemiddelde Nederlander momenteel (met 2010 als ijkpunt) 3.83 kg kg CO2eq/dag uitstoot als gevolg van zijn menu. Een tabel in het rapport laat zien op welke punten het eetpatroon gewijzigd zou moeten worden. Fors meer groenten, peulvruchten, soja-/vegetarische producten en fors minder kaas/melk(producten) en vlees(waren)/gevogelte zijn enkele opvallende mutaties. Voor consumenten is de website Menu van Morgen opgezet, met eenvoudige uitleg en recepten.

Randvoorwaarden menu

In het rapport wordt verwezen naar de uitdaging om in 2050 9 tot 10 miljard mensen gezond en duurzaam te voeden. Het Menu van Morgen, ontwikkeld met het programma Optimeal®, heeft als uitgangspunt dat elke wereldburger evenveel recht heeft op een deel van de mondiale 'gebruiksruimte', gerelateerd aan broeikasgasuitstoot en landgebruik. Om binnen de (mondiale) milieugebruiksruimte te blijven zou het eetpatroon er tegen 2030 zo uit moeten zien als voorgesteld in genoemd rapport.

Naast gelijkheid qua gebruiksruimte is voor de samenstelling van het menu rekening gehouden met de volgende randvoorwaarden: maximale stijging temperatuur op aarde (2°C), geen verdere toename areaal landgebruik voor voedsel, consumptie vis is van duurzame visserij, substantieel meer dierenwelzijn bij vleesproductie, gezond eetpatroon, productiviteitsverbetering en afname voedselverspilling.

Rosbiefrukker versus zeewierzeiksnor

In een recente uitzending van Arjen Lubach – Zondag met Lubach S03: aflevering 7 – Vlees- wordt nog eens benadrukt waarom vlees belastend is voor het milieu. Lubach doet dit op humoristische wijze met alliteraties als kipknabbelaars, rosbiefrukkers, zielige sojasukkel en zeewierzeiksnor, maar ook met het geven van inhoudelijke informatie. Zo zet hij het laten lopen van de kraan af tegen het eten van een biefstuk. Voor de productie van één biefstuk bijvoorbeeld zou 3000 liter water nodig zijn. Verder stelt hij: 'Vlees eten is erger dan autorijden? Ja!'.

Uit een studie, net als Menu van Morgen verricht door Blonk Consultants met gebruikmaking van het programma Optimeal®, blijkt overigens dat er in tegenstelling tot vervangers voor zuivel bij de vervanging van vlees wel milieuwinst te behalen is (factsheet Milieueffecten van Zuivelvervanging).

(Bron foto: Pixabay)