Nieuws

Mestprobleem oplossen door verwaarding

Mest en mineralen zijn voor veel veehouders een probleem. En er zijn 'schromelijke tekorten' aan grondstoffen. Het mestverhaal oplossen door mestverwaarding is mogelijk antwoord op beide problemen.

Verwaarding doe je er als veehouder echter niet 'zomaar naast': 'Het is zoveel meer werk en je moet dit echt managen. Er zijn voor de hele installatie twee mensen zeven dagen per week bezig en ’s avonds heeft een persoon pieperdienst', vertelt varkenshouder Bert Rijnen die mest verwaardt. Hij stelde zijn bedrijf open voor een demonstratiedag voor het praktijknetwerk 'Mestafzet op de korrel', waarvan in Pig Business verslag is uitgebracht: 'Mest geen afval maar hoogwaardig product'.

Techniek mestdroger, vergister en WKK

In het artikel wordt een blik geworpen op de techniek door een bezoekje aan de controlekamer van waaruit onder meer de co-vergister, mestdroger en warmte-krachtkoppeling (WKK) in de gaten worden gehouden. In het artikel meer hierover, evenals over het proces in zijn werk gaat en wat het eindproduct is of waaraan het zou moeten voldoen. Zo mag gedroogde mest niet stuiven, mogen er geen schimmels op komen en het mag geen water absorberen. Zie voor meer specifieke informatie over de werking van de mestdroger de Infofilm mestdroger, gemaakt door DLV – waaronder ook het praktijknetwerk Mestafzet op de korrel valt.


(Bron foto: Thinkstock)