Nieuws

Mestsamenstelling 'real time' meten

Wat de stikstof-, fosfaat- en kaligehaltes van mest zijn, kun je in de toekomst 'real time' meten. Met nabij-infrarood (NIR) technologie wordt licht uitgestuurd naar mest: aan de reflectie is af te lezen wat de inhouden zijn.

Diverse firma's zijn nu bezig met het toepasbaar maken van deze technologie, waaronder het Nederlandse D-TEC. Bij het meten van de juiste waarden geeft D-TEC aan dat de sensoren niet zo’n probleem zijn, maar de hele software erachter de grote uitdaging vormt. Alles hangt dan ook af van een goed kalibratiemodel', staat in het artikel D-TEC maakt precisiebemesting mogelijk.

Mest op maat

Andere bedrijven die de technologie verfijnen zijn onder meer VMA, Veenhuis en Eijkelkamp. In Doorbraak in mestmeting (vakblad Grondig) staat dat deze NIRS-techniek (near-infrared spectroscopy) wordt ingezet om van mest een maatproduct te maken. Als de eindgebruiker precies weet wat er in de mest zit, kan deze gerichter worden ingezet. Hetgeen tot kostenbesparing kan leiden.

Real time

Het direct kunnen aflezen van de mestsamenstelling zou een grote sprong voorwaarts betekenen ten opzichte van de huidige werkwijze. In de artikelen is meer te lezen over de techniek. 'Bij een gewone analyse ken je pas 2 weken na het toedienen je waarden, wat eigenlijk te laat is', is te lezen in het andere artikel. Dit systeem, waarbij een verzegeld monster naar een laboratorium gaat alwaar het onderzocht wordt, is bovendien fraudegevoelig en kostbaar. Om meerdere redenen is de overheid dan ook een testcase gestart waaraan meerdere bedrijven meewerken.

(Bron foto: Pixabay)