Nieuws

Mestscheiding voor export

De Nederlandse veehouderij moet het overschot aan mest exporteren naar het buitenland. Om energie te besparen, kun je de mest beter scheiden. Maar dat brengt wel kosten met zich mee.

Nederland produceert meer mest dan nodig. Dit overschot aan mest moeten worden afgevoerd naar het buitenland. Dat kan onbewerkt, maar je kunt de mest ook bewerken door het te scheiden in een dunne en dikke fractie. Door alleen de fosfaatrijke dikke fractie af te voeren, zou je energie kunnen besparen op hygiënisatie - dat is het ziektekiemvrijmaken van de mest - en transport. Maar is dat ook echt zo? Wat zijn de voordelen van gescheiden mestafvoer in vergelijking met mestafvoer zonder scheiding? Hoe zit het met emissies van broeikasgassen? En wat kost het? Het onderzoeksrapport 'Vergelijking van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest ten aanzien van duurzaamheid' gaat nader in op die vragen.

Scheiding

Onderzoekers van PPO Wageningen UR voerden een casestudie uit voor het Zuidelijk Veehouderijgebied, de regio met het hoogste mestoverschot in Nederland. Ze berekenden hoe veel mest moet worden verwerkt en hoeveel mestproducten hierbij ontstaan. Volgens de wettelijke mestverwerkingsverplichting moet 50% van het mestoverschot worden verwerkt. Dat kan op twee manieren: een lowtech scheiding - een eenvoudige mechanische scheiding - of een hightech scheiding. In het laatste geval krijgt de dunne fractie nog een aanvullende behandeling, flotatie en omgekeerde osmose. Daarbij ontstaat een schoon restproduct dat je zo op het oppervlaktewater kunt lozen.

Besparing

Als je kijkt naar het energieverbruik dan zorgt mestscheiding voor een besparing. De lowtech en hightechscheiding leiden tot een respectievelijk 5% en 7% lager energieverbruik dan ongescheiden mest. Kijk je naar de broeikasgasemissie, dan scoort alleen de lowtech scheiding gunstiger: 4% lager dan de onbewerkte mest en hightech scheiding.

De kosten zijn voor de scheidingsscenario’s 18% (lowtech) en 13 % (hightech) hoger dan voor directe export van onbewerkte mest. Dit komt vooral omdat bij de scheidingsscenario’s veel meer korte afstand transport plaatsvindt, terwijl het prijsverschil tussen korte en lange afstand transport relatief gering is.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(3)