Menu
Nieuws

Meststoffen en drinkwater

Drinkwaterbedrijven in Oost- en Zuid-Nederland hebben te maken met gevolgen van mestgebruik. Er zijn nog steeds normoverschrijdingen. Om de problematiek beheersbaar te houden, is inspanning nodig van de overheid, drinkwaterbedrijven en agrariërs.

false

Links

(2)