Nieuws

Met fokkerij minder methaan

Biogas koe
Bron foto: Fabian Faber, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Methaan emissie
  • Interessant voor
    Melkveehouders
Bekijk de bronnen
Om de methaanuitstoot door koeien te verminderen blijkt dat via fokkerij veel winst te behalen is. Onderzoekers ontdekten dat er tussen individuele koeien aanzienlijke verschillen zijn in methaanuitstoot. En dat deze verschillen voor minimaal 30% erfelijk bepaald zijn. Fokken op een lagere methaanemissie zou over 3 jaar mogelijk moeten zijn.

Methaangas is een broeikasgas dat ongeveer 30 keer sterker is dan CO2. Van de wereldwijde methaanuitstoot is ca. 70% afkomstig uit de veehouderij. Verlaging van die uitstoot betekent dat de veehouderij haar bijdrage levert aan de verbetering van het klimaat en een duurzame productie van zuivel. Het gas ontstaat onder andere bij de vertering door herkauwers.

Verschil in uitstoot

Tot nu is voor verlaging van de methaanuitstoot door herkauwers vooral gekeken naar aanpassingen in voeding, weidegang en management. Nu is er voor het eerst gekeken naar de mogelijkheden om door selectief fokken de uitstoot van methaan te verlagen. En wat blijkt? Dat kan. Want er zijn grote verschillen tussen koeien als het gaat om methaanuitstoot: de ene koe heeft een veel lagere methaanemissie dan de andere. En het blijkt dat deze uitstoot voor minimaal 30% erfelijk is bepaald.

Veelbelovend

Het onderzoek naar selectief fokken op methaanuitstoot draait nu een jaar. Als eerste is er op 15 bedrijven een onderzoek gedaan naar de verschillen tussen individuele koeien als het gaat om methaanemissie. Daarna is met de verzamelde gegevens een simulatiestudie uitgevoerd. De resultaten zijn veelbelovend, want door selectieve fokkerij kan de emissie per koe met 1 procent per jaar worden verlaagd. Dat betekent dat de methaanuitstoot per koe in 2050 zo’n 29% lager is dan nu.

Dat opent de weg naar een blijvende wijze om de methaanemissie bij koeien te verlagen, volgens onderzoeker Yvette de Haas in dit artikel uit de Kennis- en Innovatieagenda landbouw, water, voedsel. En het selectief fokken is redelijk eenvoudig in te passen in de bedrijfsvoering zonder extra kosten.

Vervolg

Onderzoekers Yvette de Haas en Anouk van Breukelen van Wageningen Livestock Research gaan verder, het onderzoek breidt zich uit naar 100 bedrijven. Want nu is het zaak om een betrouwbare fokwaarde voor methaanemissie te ontwikkelen en te kijken naar de correlatie met andere kenmerken.

‘Om methaanemissie mee op te kunnen nemen in het fokdoel is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de genetische samenhang is met andere kenmerken. Wat voor gevolgen heeft fokken op methaanefficiëntie bijvoorbeeld op de productie, voerefficiëntie, gezondheid of op de vruchtbaarheid van koeien? Van deze correlaties weten we nog weinig,’ stelt De Haas in dit artikel in Veeteelt.

Kansen

Ook fokkerijorganisatie CRV is betrokken bij het onderzoek. En ziet de trend om te fokken op een lagere methaanuitstoot, is te lezen in dit artikel in Nieuwe Oogst. Joost Klein Herenbrink werkt op de afdeling Global Product Management genetische producten van CRV. Deze afdeling richt zich op het herkennen van wereldwijde trends in de rundveefokkerij. En het goede nieuws volgens Klein Herenbrink is dat lage methaanuitstoot sterk gerelateerd is aan een hoge voerefficiëntie. “Dat biedt kansen voor de fokkerij”, aldus Klein Herenbrink.

Fokwaarde in 2025

Op de deelnemende praktijkbedrijven worden sniffers bij de melkrobot geïnstalleerd. Zo wordt van iedere koe bij iedere melkbeurt de methaanconcentratie in de uitgeademde lucht bepaald. De data hiervan worden vervolgens gekoppeld aan een groot aantal andere gegevens van de koeien. Met een analyse van deze uitgebreide data willen de onderzoekers een betrouwbare fokwaarde ontwikkelen voor methaanemissie. Zij verwachten dat deze in 2025 beschikbaar kan zijn voor de praktijk.

Bronnen

(3)