Nieuws

Met ICT meer rentabiliteit in tuinbouw

Tuinbouwbedrijven met meer ICT-ondersteuning hebben een hogere rentabiliteit. En grotere tuinbouwbedrijven zetten ICT vaker in als hulpmiddel. Maar ze maken maar beperkt gebruik van bedrijfsmanagementsystemen, en het gebruik is niet erg planmatig.

ICT is voor het behouden en versterken van de eigen concurrentiepositie een belangrijk hulpmiddel voor de Nederlandse tuinbouw, vindt Tuinbouw Digitaal, een community van organisaties die zich bezighouden met digitalisering in de tuinbouw. Het is belangrijk omdat ICT de mogelijkheid biedt om kosten te besparen, administratieve lasten te beperken, beter aan de klantvraag te voldoen en de logistieke afhandeling te versnellen. In opdracht van Tuinbouw Digitaal onderzocht Wageningen Economic Research (LEI) de rol en voordelen van ICT in de tuinbouw. Het onderzoek richtte zich op drie sectoren: glasgroenen, pot- en perkplanten en snijbloemen.

Bedrijfsmanagementsystemen

Het onderzoeksrapport 'Nut van ICT-gebruik voor tuinbouwondernemers', een interactieve pdf, laat zien dat naarmate tuinbouwbedrijven groter zijn, ze meer ICT gebruiken. Ondenemers zeggen dat ICT hen extra inzicht geeft in de bedrijfsvoering en de administratie gemakkelijker maakt. Bedrijfsmanagementsystemen zijn daarvoor geschikt, maar het gebruik daarvan blijft achter. Bedrijven maken vooral gebruik van algemene software, zoals Excel-spreadsheets.

Bedrijfsmanagementsystemen kunnen planmatige bedrijfsvoering inzichtelijk maken. Maar op veel bedrijven is het management niet erg planmatig. En als processen wel planmatig worden uitgevoerd, dan blijft monitoring van processen soms achter. Glasgroentebedrijven hebben de meest planmatige bedrijfsvoering, terwijl snijbloemenbedrijven achterblijven als het gaat om planmatige aanpak.

Economisch resultaat

Het gebruik van ICT en groei in bedrijfsgrootte gaan samen op bij het realiseren van betere economische resultaten, zo blijkt uit het onderzoek. Grotere bedrijven met een complexere bedrijfsvoering hebben vaak meer ICT-ondersteuning bij inkoop, voorraadbeheer, orderverwerking, arbeidsregistratie en energiebeheer. Bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop en arbeidsregistratie hebben een hogere rentabiliteit.

Geen garantie

Toch biedt het gebruik van ICT geen garantie voor betere economische resultaten. ICT-gebruik is maar één factor die een rol speelt bij het economisch resultaat. Bovendien duurt het enige tijd voordat ICT impact krijgt op de bedrijfsvoering en de resultaten. Het gebruik van ICT gaat vaak samen met andere innovaties in het bedrijf. Het kan leiden tot een verandering van het gedrag van ondernemer en personeel en dat kost tijd.

Met een benchmarktool voor ICT-gebruik in de tuinbouw, die ontwikkeld is door Wageningen Economisch Research, kunnen tuinbouwondernemers hun managementstijl en ICT-gebruik op het bedrijf in kaart brengen.

(Bron foto: Thinkstock)