Nieuws

‘Met name kwaliteit van groen is van invloed’

‘Wat we zien is dat met name de kwaliteit van groen van invloed is op de gezondheid’, stelt sociologe Jolanda Maas in Stad & Groen. Zij verrichte 10 jaar onderzoek naar ‘vitamine G’. Onderzoek in Utrecht toont geen relatie aan tussen ‘hoeveelheid groen’ en ‘gezonder voelen’.

In het vakblad (artikel: ‘De groene stad als healing environment’) meldt Maas over het onderzoek: ‘In wijken waar mensen de kwaliteit van groen als beter beoordelen, voelen mensen zich gezonder. Dit is gecontroleerd voor demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken. Kwalitatief goed groen is groen waar mensen tevreden over zijn’.

Kijken naar groen

In een eerdere publicatie van Stad & Groen (artikel: ‘Groen is goed voor mensen [...]’) wordt omgevingspsychologe Agnes van den Berg aan het woord gelaten. Ook daarin is te lezen dat een ‘beetje groen’ soms al voldoende kan zijn om daarvan de positieve effecten te ondervinden. In dit artikel wordt gesteld dat zelfs ‘nepnatuur’ goed is voor mensen: ‘Zelfs een poster of wandschildering van groen heeft een positief effect’. Verderop is te lezen dat dit effect echter na verloop van tijd afneemt. In het artikel legt de psychologe uit hoe het komt dat groen zo’n positief effect heeft op mensen.

Kwaliteit: variatie, natuurlijk, overzicht

Sociologe Maas vertelt wat als kwaliteitsgroen wordt gezien. Genoemd worden onder meer: variatie, natuurlijkheid en overzichtelijkheid. De sociologe gaat daarnaast in op diverse voordelen van groen in de stad. Denk aan hitte-reductie en besparingen op gezondheidszorg.

Verder wordt een aantal initiatieven genoemd waaruit blijkt dat steeds meer organisaties het belang van vitamine G(roen) inzien. Zo leggen ziekenhuizen/zorginstellingen tuinen aan en betrekken zij groen in de zorgverlening (healing environment). Of denk aan het concept Zorgeloos Groen van een aantal bedrijven. Het idee is om de kwaliteit van openbaar groen te verbeteren zonder dat de onderhoudskosten stijgen en ‘misschien zelfs wel lager zijn’.

Groen en gezondheid kinderen

Maas verhaalt in het artikel over meerjarig, lopend, onderzoek naar de invloed van groene schoolpleinen op een gezonde ontwikkeling van kinderen. In 2012 publiceerde zij een powerpointpresentatie genaamd ‘Vitamine G - Het belang van natuur voor de gezondheid van kinderen’. Daarin ook aandacht voor het onderzoek naar (groene) schoolpleinen en het beweeggedrag van kinderen op groene versus ‘grijze’ plekken.


(Bron foto: Thinkstock)