Nieuws

Met precisieaanpak hogere maïsopbrengst

In een maïsperceel brengt het ene deel veel meer op dan het andere deel. Met plaatsspecifieke precisietechnieken kun je opbrengsten met 20 % verhogen en de teelt verduurzamen.

Maïs is in Nederland een belangrijk gewas voor de ruwvoervoorzieningen. In 2014 was er 225.000 hectare, schrijft vakblad Veehouderij Techniek in het artikel 'Precisielandbouw: hoe dan precies?' Door afschaffing van het melkquotum verwacht het vakblad dat de vraag naar goed ruwvoer toeneemt. En uit cijfers van CBS blijkt dat het areaal snijmaïs in 2016 is gekrompen naar iets meer dan 205.000 hectare. Het is daarom belangrijk de opbrengst van maïspercelen te optimaliseren. Dat kan met precisietechnieken. Bovendien kun je met die technieken zorgen dat er minder mineralen uitspoelen naar het milieu. De teelt wordt zo duurzamer.

Data

Het vakblad beschrijft de mogelijkheden zoals loonbedrijf Van Lin uit Afferden die toepast in snijmaïs. Het idee is dat je door data te verzamelen via sensingtechnieken tijdens de teelt rekening houdt met het opbrengstpotentieel van elke 10 vierkante meter grond van het perceel. Je kunt satellieten, drones en hakselaars inzetten. Satellieten en drones kunnen de toename van de biomassa tijdens het seizoen meten, kleurverschillen in kaart brengen of klimatologische omstandigheden. En met sensoren op de hakselaar kun je de opbrengst per deel van het perceel meten.

Perceelskaarten

De technieken worden getest in een project 'Gras en maïs'. Idee is om met de data een geïntegreerde dienst te ontwikkelen. Door perceelskaarten te maken kun je bemesting of beregening heel precies afstemmen op de behoeften van het gewas. Zo zou je de opbrengst van 62 % van het landbouwareaal tot 20 % kunnen verhogen, schrijft het vakblad.

Stappenplan

Ook vakblad 'Grondig' besteedt aandacht aan de mogelijkheden van precisietechnieken in de ruwvoerteelt in het artikel 'Precisieaanpak ruwvoerteelt'. Er zijn heel veel mogelijkheden om data te verzamelen, maar die data hebben alleen waarde wanneer je ze weet om te zetten in een integraal advies voor de melkveehouder of loonwerker. Het vakblad komt daarom met een stappenplan hoe je om moet gaan met al die data.

(Bron foto: Shutterstock)