Nieuws

Met techniek meer grip op gras

Handheld infrarood gewassensoren. Quads met ultrasone sensoren. Hoge resolutiebeelden vanuit de drone. Of ruimtesatellieten met remote sensing. Het lijkt wel science fiction, maar het gaat over gras.

Want deze termen komen rechtstreeks uit een artikel in Veeteelt Gras Extra over nieuwe methodes en technieken om de opbrengst en kwaliteit van gras te meten. Melkveehouders hebben behoefte aan die informatie om het meest geschikte oogstmoment te bepalen, plaatsspecifieker te kunnen bemesten of om krachtvoeraankopen beter af te stemmen op de ruwvoeropbrengst.

Precisielandbouw

Veel van de technieken die in het artikel genoemd worden, zijn al wat langer bekend in de akkerbouw. Hier is men al wat verder op het pad van de precisielandbouw, het gebruik van sensoren en andere slimme technieken om opbrengsten te verbeteren door zo nauwkeurig mogelijk gebruik te maken van mest, gewasbeschermingsmiddelen, et cetera.

Maar bij melkveehouders is er ook steeds meer behoefte aan een snelle en nauwkeurige bepaling van de (verwachte) opbrengst van het gras. Want zoals gezegd zijn beslissingen in de bedrijfsvoering daarvan afhankelijk. Maar steeds vaker kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor het bepalen van de verwachte melkopbrengst, of de hoeveelheid mest die een boer mag gebruiken op een perceel.

Kostenplaatje

Sommige van deze gegevens zijn (nog) gratis, zoals de groenmonitor waarmee satellietfoto's van percelen te bekijken zijn. Aan andere gegevens hangt wel een prijskaartje. Loonwerkers vragen voor het werken met opraapwagens met elektronische of hydraulische weeginrichting en/of hakselaars met opbrengst- én kwaliteitsmeting immers een hoger tarief. Of melkveehouders dat er voor over hebben, zal afhangen van hoe nauwkeurig de gegevens zijn en hoeveel winst die extra informatie ze oplevert.

Daarbij zijn er ook hulpmiddelen die een melkveehouder niet zoveel kosten, maar hem toch ook goed kunnen helpen bij het plannen van weiden en maaien, zoals het FeedWedge-programma dat een boer helpt om de grasvoorraad te monitoren en zo meer uit zijn percelen te halen. De mogelijkheden van dit programma worden besproken in een ander artikel uit Veeteelt Gras Extra.


(Bron foto: Thinkstock)