Nieuws

Met Theorie voor T-rijbewijs optimaal voorbereid op het CBR-examen

In samenwerking met Smit Rijschoolservice werkt het Ontwikkelcentrum aan Theorie voor het T-rijbewijs. Dit is een lespakket waarmee cursisten zich optimaal op het officiële theorie-examen van het T-rijbewijs kunnen voorbereiden.

Tractorcertificaat vervangen

Het huidige Tractorcertificaat wordt op 1 juli 2015 vervangen door het officiële T-rijbewijs. Jongeren ouder dan zestien jaar en niet in bezit van het B-rijbewijs dienen dit rijbewijs te behalen als ze met een trekker op de openbare weg willen rijden.

Theorie voor het T-rijbewijs

Het lespakket Theorie voor het T-rijbewijs bestaat uit lesstof en door CITO goedgekeurde proefexamens. Het is gebaseerd op de eindtermen van het CBR-examen en houdt dezelfde volgorde aan. Dit zorgt voor een heldere structuur en maakt het voor de cursist makkelijk om bij te houden wat hij nog dient te leren. Daarnaast zijn de beelden uit het lesmateriaal voor de cursist herkenbaar doordat ze overeenkomen met het beeldmateriaal in de officiële examens. In de lesstof wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s van het rijden met de trekker op de openbare weg, situaties die voorkomen als je met de trekker deelneemt aan het openbaar verkeer en de techniek van de trekker. Extra is de aandacht voor het thema ‘Gevaarherkenning’. Door gebruik te maken van realistische beelden vanuit de trekkercabine, leert de cursist anticiperen op de risico’s die het trekker rijden met zich meebrengt.

De theorie is zowel digitaal en als lesboek beschikbaar, de proefexamens zijn digitaal. Het lespakket Theorie voor het T-rijbewijs is vanaf augustus 2015 te bestellen via de webshop van het Ontwikkelcentrum.

Meer informatie over Theorie voor het T-rijbewijs is te vinden op het docentenportaal van het Ontwikkelcentrum.(Bron foto: Thinkstock)