Nieuws

Met Weidewig inzicht in grasaanbod en -behoefte

Weidewig: de naam doet vermoeden dat het om een stuk ijzer of hout gaat, maar het is een programma -in ontwikkeling- om grasaanbod en grasbehoefte op elkaar af te stemmen.

Veeteelt: 'Zo’n programma budgetteert als het ware het grasland, het rekent uit hoeveel gras er de komende tijd beschikbaar is, hoeveel de koeien opnemen en het geeft aan wanneer bij sturen nodig is' (artikel: Beweiden met de computer).

Tekorten opvangen

In een recent verschenen filmpje van Livestock Research Wageningen UR over het gebruik van WeideWig (Uitleg over de Weidewig (feedwedge)) wordt uitgelegd hoe je in een grafiek kunt aflezen wanneer gaten vallen in de grasvoorraad en op welke percelen dat het geval zal zijn. Opties zijn om de percelen waar op dit moment overschot is deels te maaien en het gras in te kuilen voor gebruik op momenten van tekort, of bijvoorbeeld om de percelen waarop de tekorten zullen optreden momenteel minder intensief te laten beweiden.

Melk uit gras

Het uitgangspunt, meldt Veeteelt, is om zoveel mogelijk melk uit weidegras te halen. In voornoemde filmpje vertelt een melkveehouder die gebruik maakt van WeideWig (in combinatie met een grashoogtemeter) dat het middel hem helpt om de koeien een constante kwaliteit gras en kuilgras te kunnen aanbieden, gezien hij nu precies het juiste tijdstip van maaien kan bepalen.

Extra graslandopbrengst

Daarnaast heeft het gebruik van het programma volgens hem geleid tot een hogere graslandopbrengst. 'Laten we aannemen dat het misschien wel een ton droge stof per hectare scheelt, met name de netto graslandopbrengst zal stijgen door een betere benutting van je gras, nou, maal vijftig hectare is toch vijftig ton droge stof. Nou, met achttien cent, is het bijna 10.000 euro wat je aan extra graslandopbrengsten realiseert'.

Nederland voert bij

Het computerprogramma is het Nederlandse broertje van 'Feedwedge' . Veeteelt: 'In Ierland, Nieuw-Zeeland en Oostenrijk bestaat het al: een budgetteerprogramma voor beweiden'. De buitenlandse programma’s zijn echter niet geschikt voor gebruik in Nederland, omdat in Ierland en Nieuw-Zeeland niet wordt bijgevoerd en maaien niet in het beweidingsschema wordt ingepast. Iets waar het Oostenrijkse programma wel weer rekening mee houdt, maar daar wordt uitgegaan van een vaste opname per koe. Binnen Weidewig wordt de opname per koe berekend.

Een van de drijvende krachten achter WeideWig is Bart van der Hoog van PPP-Agro Advies die aan de slag is gegaan met het programma op verzoek vanuit het netwerk Dynamisch Beweiden. Dit netwerk zet zich er op haar beurt, samen met het project Amazing Grazing, voor in dat het gebruik van het programma toeneemt aldus de tekst onder de film. Input voor het programma wordt geleverd vanuit Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld.


(Bron foto: Thinkstock)