Nieuws

Methaanemissie meten bij melkvee

Hoeveel is de gemiddelde methaanemissie in de Nederlandse melkveestapel? Is er verschil tussen melkveerassen of beweidingsystemen? Een onderzoeksproject moet antwoord geven op die vragen.

Een melkkoe produceert methaan, een belangrijk broeikasgas. Dat methaangas (CH₄) ontstaat in de pens van de koe door omzetting van van voer door micro-organismen. Hoeveel methaan een melkkoe precies uitstoot is niet bekend, het zou tussen de de 200 en 650 gram methaan per dag liggen.

Greenfeed

In een onderzoeksproject van Koeien & Kansen is begin september een start gemaakt met het meten van methaanemissie uit de koe, zo blijkt uit een bericht van KennisOnline. Dat onderzoek wordt uitgevoerd bij KTC De Marke, KTC Zegveld en bij het melkveebedrijf van de familie Baltus. Voor dat onderzoek is in een Greenfeed krachtvoerbox geinstalleerd. In de box kun je de methaanemissie van individuele koeien meten. De lucht die de koe via de bek en de neus verlaat wordt in de Greenfeed geanalyseerd op de hoeveelheid methaan.

Methaanemissie

De onderzoekers hopen aan de hand van de resultaten van die metingen een aantal vragen te beantwoorden: Hoe groot is de gemiddelde methaanemissie bij Nederlandse melkveestapels? Wat is de variatie in die emissie? Zijn er verschillen tussen melkveerassen? Is er een verband tussen de methaanemissie en het aantal en soorten bacteriën in de pens? En wat is het verband met bedrijfs- of veestapelkenmerken?

Microbioom

Om verband te kunnen leggen met de soorten bacteriën worden bij een deel van de koeien microbioommonsters uit de pensvloeistof genomen. Daarnaast wordt ook de voeropname van de veestapel geregistreerd en vindt er een extra melkcontrole plaats. Het vetzuur in de melk wordt bepaald. Met al deze metingen hopen de onderzoekers de verschillen in methaanemissie tussen de koeien te kunnen verklaren.

(Bron foto: Pixabay)