Nieuws

Methaanuitstoot verminderen met hulp van praktijktool

Door de uitstoot van methaan - een sterk broeikasgas - draagt de melkveehouderij bij aan het broeikaseffect. In het onderzoeksproject "Smart melken" wordt gekeken wat belangrijke emissiebronnen zijn. Een praktijktool helpt veehouders bij keuzes voor een voederstrategie.

In de naam van het onderzoeksproject van het Vlaamse ILVO is het woord 'Smart' een verkorting voor 'Stikstof en methaan aanpakken voor een rundveetoekomst'. Doel van het project is om in beeld te brengen wat de belangrijkste emissiebronnen zijn van broeikasgassen in de productieketen. Het gaat daarbij niet alleen om de uitstoot van broeikasgassen door de runderen zelf, maar ook wat het effect is van geïmporteerd voer op de milieu-impact.

Voer

In een artikel in vakblad Boer en Tuinder vertelt onderzoeker Nico Peiren dat je door toevoeging van supplementen aan het voer de methaanemissie kunt verminderen. Zo zou de stof 3­NOP (3­nitro­oxypropanol) er toe leiden dat er een methaanreductie van 20% wordt gerealiseerd. Helaas is dat product nog niet op de markt.

Maar als veehouder kun je meer doen. Zo kun je ook spelen met de samenstelling van het ruwvoerrantsoen. Door soja te vervangen door bierdraf of bierbostel en koolzaadschroot kun je de koolstofvoetafdruk en de mehaanemissie verminderen.
De kennis uit het onderzoeksproject wordt ontsloten via kennisfiches en een online praktijktool die de melkveehouder helpt de beste voederstrategie te kiezen.

Brochures

Ook bij Wageningen University & Research is er veel aandacht voor methaanreductie in de veehouderij. Een serie brochures ontsluit kennis over onderzoeksprojecten in de melkveehouderij, varkenshouderij en geitenhouderij over methaanreductie.

(Bron foto: Shutterstock)