Nieuws

Microbioom belangrijk voor gezondheid

In en op ons lichaam leven miljarden micro-organismen, vooral veel bacteriën. Elk mens heeft zijn eigen collectie microben die de gezondheid beïnvloeden. Alle kennis over dit microbioom vind je in een nieuw kenniscahier.

We worden vrijwel steriel geboren, maar al heel snel ontwikkelen we ingewikkelde ecosystemen van veel microben, vooral bacteriën. Het aantal microben kan onze lichaamscellen zelf overtreffen. Iedereen heeft zijn eigen collectie aan bacteriën - of microbioom - die in en op ons lichaam zitten: darmbacteriën, huidbacteriën en bacteriën in neus en keelholtes bijvoorbeeld.

Bacteriën

Die bacteriën werden heel lang gezien als gevaarlijk of ziekteverwekkend. Maar het microbioom vervult veel nuttig functies. De bacteriën zorgen voor betere afweer, helpen bij de vertering van voedsel, produceren vitamines en beïnvloeden ons gedrag. Maar ze kunnen ook wel oorzaak zijn van ziektes. Zo zijn er relaties gelegd tussen een afwijkende samenstelling van darmmicrobioom en meer dan 25 ziekten of aandoeningen.

Microbioom

Het kenniscahier 'Microbioom en gezondheid' gaat in diverse artikelen in op de werking van het microbioom. Het aantal micro-organismen in ons lijf is enorm. Zo zijn er al meer dan 1000 verschillende soorten mondbacteriën beschreven. De schatting is dat elk mens in de mond een miljard microbiële cellen heeft van ongeveer 200-300 verschillende soorten organismen, in hoofdzaak bacteriën.

Je leest in het cahier hoe het microbioom zich ontwikkelt na de geboorte. Welke interacties zijn er tussen het microbioom en de mens? Heeft het microbioom invloed op ons brein bijvoorbeeld? En kun je het microbioom beïnvloeden? Met oog op dit laatste worden er al poeptransplantaties uitgevoerd.

Aanvullend biedt kennislink nog veel meer informatie aan op de de pagina 'Ons Microbioom'.

(Bron foto: Shutterstock)