Menu
Nieuws

Microverontreinigingen bedreiging voor visstand

Hoewel de waterkwaliteit de laatste decennia verbeterd is, staat de visstand onder druk. Bestrijdingsmiddelen, medicijnen en microplastics vormen een bedreiging voor vissen.

false

Publicaties

(6)