Nieuws

Middelbare scholieren werken samen aan de Food Chain Challenge

Middelbare scholieren uit de Verenigde Staten, Zweden en Nederland werken samen aan de Food Chain Challenge. Vier Youth Institutes van de World Food Prize Foundation zijn verenigd in het inspireren en faciliteren van jongeren bij het aangaan van de uitdaging om de wereld en haar groeiende bevolking te voeden.

De uitdaging

Hoe kunnen we wereldwijd samenwerken aan meer lokaal geteeld en geconsumeerd voedsel? Dat is de vraag. Het is aan de leerlingen om hiervoor een antwoord, oplossing of idee te bedenken. Ze mogen GROOT denken waarbij hun idee op wereldschaal toepasbaar is. Maar ze kunnen ook klein denken over hoe ze een lokaal initiatief kunnen starten. De beste ideeën worden gepresenteerd en gedeeld tijdens de Youth World Food Day in het World Food Center in Ede en op verschillende plaatsen in de wereld, verbonden via een online programma. Daarna worden de ideeën gescreend en kijken we samen met de winnaar naar een plan van aanpak hoe dit idee van concept naar werkelijkheid te realiseren!

Kick-off Food Chain Challenge, 29 september

Op 29 september hebben de deelnemende Nederlandse, Amerikaanse en Zweedse middelbare scholieren een gesprek met Nederlandse, Amerikaanse en Zweedse ondernemers. De lokale ondernemers stellen hun producten en persoonlijke achtergronden voor en bespreken de impact van COVID-19 op hun bedrijf. Na de introductie hebben de ondernemers een paneldiscussie over voedselsystemen, waar studenten vragen kunnen stellen. Daarna gaan de studenten in gemengde groepen aan de slag met de challenge!

Programma, dinsdag 29 september, 16.00-18.00 uur

16.00-16.10

Welkom door Wageningen Youth Institute

16.10-16.40

Panel met lokale ondernemers uit Minnesota, New Jersey, Uppsala en Wageningen

16.40-17.45

Groepswerk Food Chain Challenge

• Groepen gaan een uitdaging aan van een van de ondernemers

• Groepen werken aan een poster en proberen deze tijdens de sessie af te ronden. De uiterste deadline voor het indienen van de poster is 4 oktober.

17.45-18.00

Afronding en uitleg vervolg (verwachtingen richting Youth World Food Day, 16 oktober)

Prijsuitreiking Youth World Food Day, 16 oktober

Op 16 oktober wordt wereldwijd World Food Day gehouden. Jaarlijks wordt op deze dag een Youth World Food Day georganiseerd in Ede, bij het World Food Center. De prijsuitreiking van de Food Chain Challenge zal tijdens dit online event plaatsvinden, naast vele interessante jongereninitiatieven op het gebied van Global Food Security. De Amerikaanse, Zweedse en Nederlandse middelbare scholieren zullen de online prijsuitreiking bijwonen en deelnemen aan een debriefing van alle concepten en ideeën die door de groepen naar voren zijn gebracht.

Lees meer over:

(1)