Nieuws

Migratierivier voor vissen door Afsluitdijk

De bouw van de Afsluitdijk had veel invloed op de migratiemogelijkheden van vissen. Door slim gebruik van spui- en schutsluizen, kunnen vissen nu wel doorgang vinden. Een vismigratierivier zal in de toekomst nog betere doorgang garanderen.

Hierover wordt geschreven in een artikel in vakblad Visionair. De auteur gaat dieper in op de ecologische problemen die gepaard gaan met de Afsluitdijk, de huidige mogelijkheden voor vissen om de dijk te passeren en de aanstaande aanleg van de vismigratierivier.

Ecologische problemen

Toen de Afsluitdijk in 1932 gebouwd werd, had dat grote gevolgen voor het leven in het water. Achter de dijk verzoette het water en migratie van trekvissen werd door het bouwwerk ernstig bemoeilijkt of vaak zelfs onmogelijk. Hierdoor is bijvoorbeeld de zuiderzeeharing uitgestorven, aldus het vakblad. Ook de paling heeft het moeilijk. Oplossingen om vismigratie te ondersteunen, zijn hard nodig.

In recente jaren wordt er op een slimme manier omgegaan met de schutsluizen en spuikokers om de vismigratie te bevorderen. Zo worden schutsluizen nu ook ’s nachts bediend om vissen door te laten, ook al varen er geen boten mee door de sluis. Ook meldt het vakbald dat bij overgang van getij de spuikokers zo bediend worden dat vissen makkelijker doorgang hebben. De migratierivier is nu de volgende stap.

Natuurinclusieve waterbouw

Een vismigratierivier door de Afsluitdijk, ten hoogte van Kornwerderzand, zal als ecoduct dienen om de migratie van vissen natuurlijker te laten verlopen. Met een lengte van 4 kilometer en een oppervlakte van 50 hectare wordt dit het grootste vismigratiesysteem ter wereld. Het waterbouwwerk gaat voor veel vissoorten een makkelijke doorgang op eigen gelegenheid garanderen, zo benadrukt het artikel.

De aanleg van de rivier zal in 2020 van start gaan en wordt uitgevoerd door De Nieuwe Afsluitdijk. Ook komt er als het af is de mogelijkheid voor bezoekers om het bouwwerk recreatief en educatief te verkennen.

(Bron foto: MD van Leeuwen via Wikimedia Commons)