Nieuws

Milieubewust werken in de boomteelt

Als groenteteler heb je een certificaat nodig om aan tonen dat je milieubewust werkt, vertelt een boomkweker in Boom in Business. Hij vindt het raar dat dit voor de boomkwekerij niet geldt.

De boomkweker, Rob van de Beucken, levert bomen met een Global Gap-keurmerk. In het artikel Global Gap zou in de toekomst best eens verplicht kunnen worden voor kwekers, stelt hij het geen verslechtering te vinden om van alle stappen in het productieproces bewijs moet kunnen overleggen: 'dit houdt je scherp en dat houdt het spannend'.

Global Gap

Behalve dat altijd herleidbaar moet zijn waar een product vandaan komt, staat het Global Gap-certificaat voor een, aantoonbaar, juist gebruik van gewasbescherming. Ook op andere vlakken moet de kweker gecontroleerd en verantwoord zijn omgesprongen met het milieu. Global Gap, voorheen EurepGAP, is een initiatief van een aantal Europese supermarktketens. Het belangrijkste aandachtspunt van de standaarden die binnen Global Gap ontwikkeld worden, meldt AgriHolland in het dossier Kwaliteitssystemen – Global-Gap, 'is de voedselveiligheid, nauw verbonden met het aandachtspunt traceability'.

Op Wikipedia is te lezen dat deze internationale productiestandaard voor de teelt daarnaast aandacht besteedt aan: minimaliseren van milieuverontreiniging, terugdringen gewasbeschermingsmiddelen, doelmatiger gebruik natuurlijke hulpbronnen, goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel, behoud en verbetering flora en fauna in de omgeving. In Nederland worden de Global Gap-inspecties uitgevoerd door NAK AGRO.

Niet onderscheiden op prijs

Van de Beucken is van mening dat je op lange termijn altijd verliest als je je wil onderscheiden op alleen lage prijs. 'Vroeger was het misschien zo dat je als kweker bij de fax kon zitten wachten, want de opdrachten en bestellingen rolden vanzelf binnen. Nu moet je zelf actiever zijn; er is handel genoeg en je moet je proberen te onderscheiden'. Boom in Business meldt dat Van de Beucken een van de weinige Global Gap-gecertificeerde bomentelers is.


(Bron foto: Thinkstock)