Menu
Nieuws

Milieuprioritering voor diergeneesmiddelen in water

Sommige diergeneesmiddelen afkomstig uit drijfmest, worden steeds vaker in grond- en oppervlaktewater gevonden. Onderzoekers hebben op basis van persistentie en mobiliteit van 20 middelen een lijst gemaakt voor milieuprioritering.

false