Menu
Nieuws

Minder antibiotica bij kalveren

Jonge kalveren krijgen relatief veel antibiotica. De houding van de melkveehouders blijkt een belangrijke factor in de mate van antibioticagebruik. Bij melkveehouders die bewust terughoudend zijn, is het gebruik aanmerkelijk lager.

false