Nieuws

Minder antibiotica gebruikt in melkveehouderij

In 2012 is het antibioticagebruik op melkveebedrijven flink gedaald. De ongewenste derde- en vierdegeneratiemiddelen zijn zelfs bijna uitgebannen, blijkt uit een project van Wageningen UR onder ruim tachtig bedrijven.

Op de bedrijven daalde het antibioticagebruik al sinds 2009, maar in 2012 is sprake van een trendbreuk, schrijven de onderzoekers in het julinummer van Veeteelt. De bedrijven namen deel aan het project ‘Transparant en efficiënt medicijnengebruik’. Wageningen UR hield het antibioticagebruik op de bedrijven sinds 2005 bij.

Gebruik voor mastitis daalt sterk

In 2012 daalde het antibioticagebruik zowel voor mastitis (uierontsteking) als voor de overige aandoeningen met respectievelijk 28 en 19 %. Het gebruik van droogzetters bleef gelijk, deze zijn goed voor bijna de helft van het totale antibioticagebruik. Droogzetters zijn antibiotica die de koe krijgt in de periode voor het afkalven, wanneer ze niet gemolken wordt. Tijdens droogstand lopen koeien groter risico op uierinfecties.

Verschuiving in soort middelen

Het gemiddeld aantal dagdoseringen in de projectbedrijven was in 2012 gedaald tot 5,03 op jaarbasis. Dat is een daling van circa 20% ten opzichte van 2009. Op deze bedrijven zijn derde- en vierdegeneratiemiddelen in een jaar bijna uitgebannen, concluderen de onderzoekers. Deze middelen horen tot antibioticagroepen waarbij toenemende resistentie extra risicovol is voor de mens.

Nieuwe rekenmethode: nog lager

Volgens landelijke cijfers, die de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) op 8 juli publiceerde, is het antibioticagebruik op alle Nederlandse melkveebedrijven over 2012 nog lager. Door een nieuwe manier van berekenen komt dit uit op gemiddeld 2,9 dagdoseringen per jaar. Volgens de oude berekening (die Wageningen UR hanteerde) zou dat 3,8 zijn. Naar schatting is het gebruik van antibiotica 25% lager dan in 2011, aldus het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2012’.


(Bron foto: Rijksoverheid)