Nieuws

Minder ballonnen op het strand

Ballonnen oplaten is feestelijk, maar ooit komen de ballonresten als zwerfvuil in onze leefomgeving. Ballonresten in zee kunnen zelfs in de maag van zeevogels belanden. Op onze stranden worden sinds een paar jaar minder ballonresten gevonden. Toch vind je nog steeds zo'n 10 restanten op elke 100 meter strand.

De Stichting de Noordzee (SDN) telt jaarlijks het afval op de Nederlandse kust. Op veir verschillende stranden wordt vier maal per jaar een deel van 100 meter strand nauwkeurig geteld. Op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Wageningen Marine Research die tellingen in detail geanalyseerd. Het is interessant om te kijken hoe het aantal ballonresten zich ontwikkelt omdat het besef groeit dat ballonnen tot zwerfvuil kunnen leiden.

Minder ballonnen

In 2014 aanvaardde de Tweede Kamer een motie om het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. En uit een enquête van ‘Die Ballon Gaat Niet Op’ blijkt dat van de circa 305 bekende oranjeverenigingen er 69 (23%) gestopt zijn of binnenkort stoppen met het oplaten van ballonnen tijdens Koningsdag. Een bericht 'Trends in afval van ballonnen op Nederlandse stranden' van Wageningen Marine Research laat zien dat er een kentering plaats vindt.

Ballonrestanten

Sinds kort lijkt het aantal ballonresten op de Nederlandse stranden af te nemen. Het langjarig gemiddelde over de periode van 2004 tot 2016 is zo'n 12 tot 13 stuks per 100 meter strand, zo meldt het bericht. De analyse van de cijfers laat zien dat de stijging van het aantal ballonresten sinds 2004 sinds 2012 is omgebogen in een daling. In 2004 werden gemiddeld 11 ballonrestanten op 100 meter strand gevonden, in 2010 was dat opgelopen tot bijna 16 stuks. In de periode 2012 tot 2016 is dat gezakt tot 10,8 stuks.

Nog te veel

Dat het aantal ballonresten terugloopt, is een goede ontwikkeling. Die ontwikkeling is een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan, aldus het onderzoeksinstituut. Tegelijk waarschuwen de onderzoekers dat 10 tot 11 ballonresten op 100 meter strand nog steeds veel is. Het is daarom goed dat er in Nederland aandacht is voor de risico's van ballonnen oplaten, maar dat zou ook in andere landen moeten gebeuren. Ballonnen die in Engeland worden opgelaten, spoelen ook op onze kust aan.

(Bron foto: Pixabay)