Nieuws

Minder bestrijdingsmiddel met juiste spuittechniek

Door toepassing van goed onderhouden en goed afgestelde spuitmachines kun je onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen voorkomen. En met een laagvolumetechniek kun je nog tot 50% besparen op de dosering van bestrijdingsmiddelen.

Verkeerd afgestelde, gebrekkig onderhouden of defecte spuitmachines kunnen wel tot 400% van de gewenste dosering verspuiten, schrijft vakblad Management&Techniek. Maar het kan ook gebeuren dat de dosering veel te laag is, tot 20% van de gewenste dosering. Dit is om verschillende redenen onwenselijk. Je belast het milieu onnodig en bij te lage doseringen werk je ontwikkeling van resistentie in de hand. In het artikel 'Hoe werken onze spuiten', besteedt het vakblad daarom aandacht aan spuitmachines. Het vakblad baseert zich daarbij op gegevens van keuringsrapporten van spuitapparatuur.

Spuitmachines

De spuitmachines hebben in de loop der jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn niet alleen groter, maar ook geavanceerder. De werkbreedte is in 20 jaar bijna 3 meter groter geworden: van 15,4 meter bij de eerste veldspuiten tot 18,1 meter nu. En de tankinhoud steeg van 792,1 liter tot 1187,8 liter, zo is op te maken uit een tabel in het artikel. Maar uit de Vlaamse keuringsrapporten blijkt ook dat het machinepark veroudert: De leeftijd was in 1998 gemiddeld 12 jaar, 20 jaar later zo'n 21 jaar.

Spuitdoppen

De moderne veldspuiten hebben steeds vaker spuitcomputer als regelsysteem. En ook de doptypes veranderen. De werveldoppen en klassieke spleetdoppen worden geleidelijk aan vervangen door luchtmengdoppen met driftreducerende eigenschappen. Uit de keuringsrapporten blijkt dat de laatste jaren steeds zo'n 12% van de spuitapparatuur wordt afgekeurd: Ze hebben versleten doppen, een defecte manometer, een beschadigd regelsysteem of andere gebreken.

LVS-techniek

Een heel andere techniek is de laagvolumetechniek die de laatste tien jaar in opkomst is. Vakblad Boom in Business besteedt aandacht aan de techniek die door boomkwekers wordt ingezet voor voor onkruidbestrijding. Bij de Laag Volume Strooier of het LVS-systeem van Agricult wordt het bestrijdingsmiddel niet onder druk verspoten, maar wordt het verspreid met een strooischijf. Via een vrij grote druppel verdeel je het middel over de grond. Je kunt zo een besparing van 50% van het middel bereiken.

Middel besparen

De LVS-techniek wordt ook in de akker- en tuinbouw ingezet voor rijenbemesting, insecten- en schimmelbestrijding. Het grote voordeel is dat je kunt besparen op middelen. Maar je hebt ook veel minder water nodig. Met een tank van 200 liter - genoeg voor een dag - kun je zo 8 hectare bewerken. Onkruidbestrijding gebeurt op deze manier een stuk efficiënter zegt boomkweker Marcel Michels in het artikel over ervaringen van boomkwekers met de LVS-techniek.

(Bron foto: Shutterstock)