Menu
Nieuws

Minder bestrijdingsmiddelen in grondwater, toch nog probleemstoffen

Door gerichte maatregelen kun je verontreiniging van het grondwater met bestrijdingsmiddelen verminderen. Het in Zuid-Hollandse duinen geïnfiltreerde water voldoet aan de normen. Maar elders zijn er nog steeds verontreinigingen met middelen bij drinkwaterpunten.

false

Links

(3)