Nieuws

Minder broeikasgassen met ander voer

Door koeien ander voer te geven, kun je zorgen dat de uitstoot van methaan vermindert. Zo produceren koeien die graskuil van oud gras eten, meer methaan dan waneer ze kuil van jong geoogst gras eten.

De grootste voermaag van de koe is de pens. Daar leven miljarden micro-organismen in die het voer afbreken. Die micro-organismen produceren methaan, zo legt onderzoeker Jan Dijkstra uit in de video 'Koeienvoer en broeikasgassen' van KennisOnline. Methaan is een broeikasgas.

Methaanproductie

Omdat de Nederlandse landbouw 13% van alle broeikasgassen produceert, waarvan de methaanproductie door koeien een groot deel uitmaakt, is het zinvol te zoeken naar manieren om die methaanproductie omlaag te brengen. Dat kan door ander voer aan te bieden.

Graskuil

In het filmpje laat Dijkstra zien hoe het onderzoek naar de relatie tussen koeienvoer en methaanproductie wordt aangepakt. Zo blijkt dat het voer uit een graskuil van ouder gras een veel hogere methaanproductie oplevert dan graskuil van jong geoogst gras. Het verschil kan oplopen tot wel 30%.

(Bron foto: )