Menu
Nieuws

Minder chemische gewasbescherming in lelie en andere gewassen

Het onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’ moet leiden tot nieuwe teeltsystemen met minder chemische gewasbescherming in gewassen als aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen. Op 13 december wordt het deelproject lelie gelanceerd.

false

Links

(5)