Nieuws

Minder ecologische effecten pulskorvisserij

Pulskorvisserij heeft minder impact op ecologie en milieu dan de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen, zo blijkt uit een advies van de internationale onderzoeksorganisatie ICES.

Bij de traditionele manier om platvis te vangen, gebruiken vissers een boomkor. Met kettingen werd de bodem omgewoeld zodat soorten als tong en schol gevangen konden worden. Omdat deze techniek een sterke verstoring van het ecosysteem is, zochten vissers en onderzoekers naar een andere techniek. Met de pulskor worden platvissen met stroomstootjes opgeschrikt zodat zij het net inzwemmen. Het idee is dat dit beter is voor het ecosysteem.

Discussie

Binnen de Europese Commissie verschillen de inzichten over de voordelen van pulsvissen. Zo zien Franse parlementariërs de pulstechniek als een massavernietigingswapen. Het Europees Parlement stemde daarom in januari 2018 in met een verbod op het pulsvissen.

Als vervolg op die discussie heeft het International Council for the Exploration of the Sea (ICES) op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzocht wat de ecologische en milieueffecten zijn van de pulskor in vergelijking met de traditionele boomkorvisserij. Uit dit adviesrapport, dat op woensdag 30 mei uitgegeven werd, blijkt dat de pulskorvisserij minder ecologische- en milieueffecten heeft.

Ecologische effecten

ICES vergelijkt de ecologische- en milieueffecten van pulskorvisserij en de traditionele boomkorvisserij om de maximaal toegestane vangst van tong (Solea solea) in de Noordzee op te vangen op vijf hoofdonderwerpen zoals geformuleerd in het verzoek van het Nederlandse ministerie, namelijk:

  • de duurzame exploitatie van de doelsoort (selectiviteit op soort en grootte);
  • doel- en niet-doelsoorten die worden blootgesteld aan het vistuig maar niet achterblijven in het net (verwondingen en mortaliteit);
  • de mechanische verstoring van de zeebodem;
  • de structuur en het functioneren van het bodemecosysteem;
  • en om de impact van herhaaldelijke blootstelling van de twee type vistuigen op mariene organismen te beoordelen.

Advies

ICES adviseert dat pulskorvisserij minder ecologische- en milieueffecten heeft in vergelijking met traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Dit advies is hoofdzakelijk gebaseerd op het werk van twee ICES expert groepen: de Werkgroep betreffende Elektrische Sleepnetvisserij (WGELECTRA) (ICES, 2018a) en de Werkgroep betreffende Ecosysteem Effecten van Visserij Activiteit (WGECO) (ICES, 2018b).

Bron: KennisOnline

(Bron foto: Shutterstock )