Nieuws

Minder erfemissie met flow-schuimontsmetting van bloembollen

Op bloembollenteeltbedrijven is bolontsmetting een belangrijke bron voor erfemissie. Door over te stappen op een ontsmettingsmethode met schuim, kun je die emissie fors beperken. Er zijn goede praktijkervaringen.

Het voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen is al jaren een belangrijk thema. Sinds 2016 werken bloembollentelers mee aan het project 'Schoon erf, schone sloot' dat als doel heeft de erfemissie aan te pakken. In dat project is veel kennis opgebouwd over bronnen van emissie. Zo blijkt dat veel emissie ontstaat bij de bolontsmetting. Voor die bolontsmetting worden een aantal methoden gebruikt: dompelen, douchen en standaard schuimen. Emissie ontstaat bijvoorbeeld bij het gebruik van dompelbaden of via banden van heftrucks die door gemorst dompelwater rijden.

Flow-schuimen

Je kunt de emissie beperken door het erf te compartimenteren, schrijft vakblad Greenity in een artikel. Het water dat je gebruik bij ontsmetting moet je apart opvangen, dat geldt ook voor het water op plekken waar opslag, inweken, laden en transport van ontsmette bollen plaatsvindt. Maar ook bij compartimentering komt het fust in contact met gewasbeschermingsmiddelen waardoor de kans op emissie vergroot wordt.

Een betere oplossing is het flow-schuimen. De bollen gaan dan in een glijgoot door een laagje schuim met gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijk voordeel is dat het fust niet in contact komt met de middelen. Uit het artikel blijkt dat deze techniek goed werkt. Het schuim zorgt voor een goede verdeling van het middel op de bol en zorgt er ook voor dat de gewasbeschermingsmiddelen onderhuids komen. Gecombineerd met een kunststof, lekdichte kist of een binnenhoes, is de kans op emissie van bolontsmettingsmiddelen flink verminderd.

Geen erfemissie

Naast het feit dat erfemissie zo vrijwel uitgesloten is, levert deze methode als voordelen op dat ook contactmomenten van werknemers met ontsmettingsmiddelen sterk verminderd worden. Het droog- en bewaarfust bevat immers geen residu.

De afgelopen drie jaar is onderzoek uitgevoerd naar deze flow-schuimmethode. Uit die verschillende onderzoeken bijkt dat de methode qua effectiviteit niet onder doet voor standaard schuimen of dompelen. In het najaar van 2019 zijn vijf flow-schuimmachines op praktijkschaal beproefd met goede ervaringen.

Wil een bollenteler overstappen, dan moet hij wel rekenen op investeringen. Niet alleen voor de machine, maar ook voor lekdichte kunststof kuubkisten en eventueel een doseerkantelaar, transportband en kistenvuller. Deze nieuwe methode kan een grote stap voorwaarts betekenen om normoverschrijding in het oppervlaktewater te voorkomen, aldus het vakblad.

(Bron foto: Public Domain Pictures)