Menu
Nieuws

Minder erfemissie met flow-schuimontsmetting van bloembollen

Op bloembollenteeltbedrijven is bolontsmetting een belangrijke bron voor erfemissie. Door over te stappen op een ontsmettingsmethode met schuim, kun je die emissie fors beperken. Er zijn goede praktijkervaringen.

false

false