Nieuws

Minder eten voor het milieu

De productie van voedsel heeft impact op het milieu. Je kunt die productie duurzamer maken, maar als consument kun je ook zelf wat doen. Door minder vlees of minder bewerkt voedsel te eten of gewoon minder te eten.

Voor een duurzaam voedselpatroon gelden vijf leefregels, schrijft het Voedingsmagazine in een artikel over duurzamer eten: Zo moet je minder dierlijk en meer plantaardig voedsel eten, meer lokaal geproduceerd voedsel en minder bewerkt voedsel. Beperk verspilling van voedsel en probeer je CO2-voetafduk te verminderen. In het artikel 'Hoe verkleinen we de ecologische voetafdruk van ons bord?' gaat het vakblad dieper in op de vermindering van de ecologische voetafdruk. Hoe weet je wat de CO2-uitstoot is? En welke keuzes maak je dan?

CO2-uitstoot

Om inzicht te krijgen in de ecologische voetafdrukken van voedingspatronen en voedingsmiddelen is het rekenmodel Optimeal® gebruikt. Dat is een rekenmodel dat van 208 voedingsmiddelen de gegevens bevat over de milieueffecten (CO2-uitstoot, water- en landgebruik) en de voedingswaarden. Van elk voedingsmiddel is uitgerekend hoeveel broeikasgassen er worden worden uitgestoten en hoeveel landbouwgrond er wordt gebruikt bij de productie. Het artikel gaat met name in op die CO2-uitstoot.

Minder vlees

In Nederland wordt - volgens cijfers van Milieu Centraal - in elk huishouden jaarlijks ongeveer 23 ton CO2 uitgestoten. Daarvan wordt een kwart veroorzaakt door vervoer, een kwart door voeding en een vijfde door energieverbruik en het verwarmen van de woning. Van de 5,6 ton die een huishouden jaarlijks door voeding uitstoot is 2,9 ton, ruim de helft toe te schrijven aan voeding van dierlijke oorsprong. Rundvlees heeft de hoogste CO2-uitstoot, zo blijkt uit de analyse.

Wil je de milieudruk verminderen, dan is het dus zaak minder dierlijk en meer plantaardig voedsel te eten. Maar je moet ook gezond eten. En plantaardige voedingsmiddelen zorgen ook voor CO2-uitstoot. Zet je alles op een rij, zo blijkt uit het artikel, dan heeft het weglaten van zuivel niet zo veel effect op de CO2-uitstoot. Gunstig zijn noten, zaden en brood, dat zijn bovendien voedingsmiddelen met een goede voedingswaarde.

Minder eten

In het artikel worden een aantal aanbevolen dagmenu's van het voedingscentrum bekeken op hun milieubelasting. Die dagmenu's zijn gebaseerd op de nieuwe schijf van vijf: minder dierlijke producten, meer plantaardige producten. Uit de analyse blijkt dat de helft van de dagmenu’s juist een hogere milieudruk geven dan het niet-optimale gangbare voedingspatroon. Het mijden van zuivel geeft niet veel milieuwinst, het mijden van vlees juist wel.

Het meest logische advies is gewoon minder te eten. En kies liever voor meer plantaardige producten van Nederlandse oorsprong. Want uit het rapport 'Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland' dat RIVM in 2016 uitbracht, blijkt dat groente en fruit uit Nederland een lagere milieudruk hebben dan groente en fruit die geïmporteerd zijn.

(Bron foto: Thinkstock)