Nieuws

Minder fosfor niet schadelijk voor koe

Uit onderzoek blijkt dat de lagere fosforgehalten in het rantsoen voor koeien geen bedreiging vormen voor de koegezondheid.

De Nederlandse mengvoerindustrie hanteert sinds deze zomer lagere fosforgrenzen om op deze wijze bij te dragen aan verlaging van het fosfaatoverschot voor de melkveesector. Sinds 1 juli zit er daarom geen 4,5 gram fosfor in een kilogram krachtvoer, maar 4,3 gram. In het artikel ‘Lagere fosforwaarden in melkveerantsoenen’ uit Veeteelt komt diergezondheidsonderzoeker Walter Grünberg aan het woord. Volgens hem vormen de huidige waarden geen bedreigingen voor de koegezondheid. Wel kan de tijdelijke fosfordip in het bloed rondom afkalven de immuniteit en de spierfunctie beïnvloeden.

Ruim voldoende

Grünberg, als dierenarts en onderzoeker verbonden aan de Veterinaire Universiteit in het Duitse Hannover, rondde recent een onderzoek af aan de Universiteit Utrecht over de effecten van fosfortekort van de melkkoe. Op de vraag of de fosforverlaging nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de koe is hij resoluut. ‘Een lacterende koe kan normaal functioneren als er minimaal 3,1 gram fosfor per kilogram voer in het totale rantsoen zit. Via een rantsoen met een redelijk grasaandeel en een normale portie krachtvoer is het fosforgehalte echt nog ruim voldoende in Nederland.’
Wel hebben lacterende koeien volgens hem meer fosfor nodig dan droge koeien en jongvee; voor een productie van 15 kg melk is 20 gram fosfor per dag nodig. ‘Maar lacterende koeien nemen ook meer voer op en krijgen daardoor ook meer fosfor binnen. Een fosfortekort van volledig weidend jongvee komt hier in Europa eigenlijk niet voor; ik heb daar nog nooit van gehoord.’

Fosfordip

Uit onderzoek is gebleken dat tijdens een (tijdelijke) fosfordip de immuniteit van koeien onder druk komt te staan en een langdurig effect heeft op de spierkracht. Daarom zou er volgens Grünberg meer aandacht moeten zijn voor fosfor rondom het afkalven, zegt hij in het artikel. ‘Koeien nemen in die periode minder voer op, terwijl de behoefte sterk is door de aanmaak van melk. Dan zou je oraal fosfor kunnen toedienen om de fosfordip in het bloed te voorkomen. Dat werkt vaak al binnen twee tot drie uur.’

Foto: Pixabay